Elõadás Lengyelrõl

„Völgységi településtörténet – Lengyel” címmel tart elõadást Bai József a Honismereti kör összejövetelén, a bonyhádi mûvelõdési központban.