A diákok és a tanárok is kutattak elõadásaik elõtt

20101028-1.jpgA Magyar Tudomány Napja alkalmából a Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium 28 diákja tartott tegnap elõadást kutatómunkájáról. A Biológia-, a Matematika-fizika-, a Kémia-, illetve a Magyar irodalom-történelem szekcióban az érdeklõdõk hallhattak többek között a génmanipulált növényekrõl, Arkhimédesz munkásságáról, a Titkosításról, a részecskezsugorítóról, vagy épp a Szent Korona történetérõl. Délután a gimnázium hat tanára tartott elõadást, az intézmény régi könyvtárának muzeális értéket képviselõ mûveibõl készült tanulmányaik alapján. A dolgozatok a Bonyhádi Öregdiák Szövetség pályázatára, felhívására készültek.

Antal Mária, az intézmény könyvtárosa, a BÖSZ elnöke beszédében elmondta, hogy a régi könyvtár õrzése nagy felelõsség és nagy költség is. És a pedagógusok felelõssége, hogy ezekbõl a régi, a ma is létjogosultsággal rendelkezõ kötetekbõl mit építenek be a mai nevelési kultúrába. A könyvtárat 1725-ben alapozták meg a gimnázium elõdjében, a sárszentlõrinci iskolában. 1870-ben közel ezer kötet volt a bibliotékában, és a könyvállomány folyamatosan bõvült – részben a felajánlóknak köszönhetõen. A világháborúk során sok könyv elveszett, áldozatul estek a kötelezõ selejtezési idõszaknak, illetve más nagy könyvtárakba kerültek megõrzésre. Ma közel 6 ezer kötet alkotja a régi könyvtár állományát.

20101028-2.jpgA BÖSZ által kiírt pályázat témája a 100 évvel ezelõtti érettségi volt – hiszen 1910-ben kapta meg az érettségiztetés jogát a bonyhádi intézmény. A hat pedagógus dolgozatának, illetve elõadásának a témája: Váczi Enikõ: Az idegen nyelvek tanítása a bonyhádi gimnáziumban 1910 táján; Csötönyi Nóra: Matematikai jegyzetek; dr. Antóni Judit: Kisebbségkutatás a XX. század elején Magyarországon; Fauszt András: Más világok, mint a miénk; Bõsz Erika: Sport a XX. század küszöbén; Fekete Gyöngyi: A könyvek külsõ díszítései – a Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium múzeumának néhány könyvritkasága. Dobos Gyula zsûrielnök, a Tolna Megyei Levéltár igazgatója értékelésében elmondta, hogy az elõadások jól kiegészítették a pályamunkákat, és kisebb átdolgozás után mindegyiket kiadásra javasolja. Az Öregdiák Szövetség tervezi is a jövõ májusi közgyûlésére ezek megjelentetését. A legtöbb pontot a zsûri Fekete Gyöngyi pályázatára adta.