Két nyertes pályázat segíti a tehetséggondozást

A bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban évtizedek óta nagy hangsúlyt fektetnek a tehetségek felismerésére és fejlesztésére, az elõzõ tanévben pl. 6 tantárgyból dicsekedhet a középiskola OKTV-helyezettekkel. Hét évvel ezelõtt vezették be a Csillagprogramot, melynek lényege: 6-8. évfolyamosoknak elõkészítõ szakköröket szerveznek több tantárgyból, a 9-11. évfolyamosokat versenyekre készítik fel, és a 11-12. évfolyamon egyéni fejlesztés a majdani egyetemi helytállásra. Aki a két végzõs évfolyamon csatlakozik a Csillagprogramhoz, elõrehozott vizsgát tesz egy tantárgyból, és utána amikor osztálytársai olyan tanórán ülnek, akkor vele külön tanár foglalkozik, mester-tanítvány képzési szinten. Egy ilyen csillagprogramos csoportban 2-6 fiatallal dolgozik a tanár, különbözõ feladatokat kapnak és sok olvasmányt, majd dolgozattal zárnak. Kutatásra is felkészítik a csillagprogramban résztvevõket, az utóbbi két évben titkosítási módszert dolgoztak ki a fiatalok, mellyel tavaly Lamm Éva és Eckert János, idén pedig Németh Bence és Tóth Barnabás nyert 1. díjat.

A Csillagprogrammal a TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0051 pályázaton támogatást nyert a bonyhádi középiskola, hogy továbbképzéseket valósíthassanak meg tanáraiknak, kidolgozhassák a program módszertani fejlesztését és errõl kiadványt készíthessenek, létrehoznak egy honlapot, versenyeket szerveznek a diákoknak, rendezvényeket a szülõknek és a pedagógusoknak. A projekt 2010. április 1. és 2011. szeptember 30. között valósul meg.

A bonyhádi gimnázium megkapta a Tehetségpont címet is (Tolna megyében 4 ilyen iskola van). A TÁMOP – 3.4.4/B-08/1-2009-0086 pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetõen a napokban tartották meg elsõ rendezvényüket, ahol a többi Tolna megyei iskola képviselõjének mutatták be a „Tehetségpont a Tolna megyei tehetségekért” projektet, és megalakították a Tolna Megyei Tehetség Tanácsot. A rendezvény zárásaképpen dr. Gyarmati Éva pszichológus tartott elõadást, Tehetséges gyerek az iskolában címmel. Ide várták a 60 csillagprogramban résztvevõ diák szüleit, illetve a 130 kezdõ gimnazista szüleit is.

A projekt keretében további szakmai napok szervezését tervezik, tehetségsegítõ képzést bonyolítanak le, „Tehetségsegítõk kalauza” címmel kiadványt szerkesztenek, tanulmányutat szerveznek a Pécs-Baranyai Tehetség Tanács gesztorszervezetéhez, létrehozzák a Megyei Tehetség Mecénás Kört, konferenciákat szerveznek. Ez a projekt 2010. augusztus 1. és 2011. július 31. között valósul meg. A két pályázaton közel 20 millió Ft-ot nyert az oktatási intézmény.

A bonyhádi gimnáziumban egyébként 4 országos illetve nemzetközi versenyt szerveznek rendszeresen: Lotz János szövegértési és helyesírási országos verseny, Ordass Lajos országos retorikaverseny, „Ésszel járom be a Földet!” nemzetközi tanulmányi verseny, Üveggyöngy játék német nyelvi és kulturális verseny. A testnevelés területén is több megmérettetést szerveznek, pl. 2 megyei atlétikai gyermekversenyt, és a kisiskolák atlétikai versenyét.