Sikeresek a bonyhádi gimnázium kutató diákjai

A Kutató Diákok Mozgalmához az elmúlt évek során több mint hatezer középiskolás csatlakozott. A Kutató Diákok Országos Szövetsége által szervezett versenyeken rendszeresen részt vesznek a bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákjai is. Az iskolák közötti országos rangsor felállításánál figyelembe veszik a regisztrált kutató diákokat és a kapcsolattartó tanárokat, a versenyek országos fordulóira bejutókat és ott elért eredményeiket, illetve pont jár az intézményeknek a regionális és országos konferenciák szervezéséért is. Tolna megyébõl a legeredményesebb oktatási intézmény az elõzõ tanév adatai alapján a bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium, mely az országos rangsor második helyén végzett, 75 ponttal (az elõzõ évben az 5. helyen zárt az iskola). Az elsõ helyet a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma szerezte meg.

A Kutató Tanárok Országos Szövetsége a Magyar innovációs Szövetséggel együttmûködésben azon mûvészeti vagy humán tantárgyakat tanító, kiemelkedõen eredményes pedagógusoknak adja a Kontra Györgyné Innovációs Ösztöndíjat, akik napi lelkes munkájuk mellett illetve azt segítendõ pedagógiai, módszertani innovációkat dolgoznak ki illetve valósítanak meg; sikeresen készítik fel emelt szintû érettségi vizsgára illetve tanulmányi versenyekre, pályázatokra növendékeiket; tanítványaikat önálló alkotó munkára inspirálják, és maguk is aktív tudományos illetve alkotó életet élnek. Az elismerést idén májusban adták át elõször. A két díjazott: Molnárné László Andrea, és Lenczné Vrbovszki Judit. Utóbbi a bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium magyar-ének szakos, tehetséggondozó tanára, és Tolna megyei versenyszervezõ.