Belterületi vízrendezés Bonyhádon

Bonyhád Város Önkormányzata 2009 októberében pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Regionális Operatív program „Települési bel- és külterületi vízrendezés” címû pályázati konstrukció keretében. A pályázat támogatásban részesült, melyhez az önkormányzat 8 millió 371 ezer Ft önerõt kell biztosítson. A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány 2010 második félévi pályázati kiírása lehetõséget biztosít arra, hogy az önerõ 65 %-át, azaz 5 millió 441 ezer Ft-ot megpályázza az önkormányzat, így a fennmaradó önrész közel 3 millió Ft-ra csökkenne, melyet a képviselõ-testület a 2010. évi költségvetés terhére biztosítana. A grémium augusztus 26-i ülésén határozatot hozott a pályázat benyújtásáról.

A „Települési bel- és külterületi vízrendezés” címû pályázattal kapcsolatban határozatmódosításra is szükség volt. Az Irányító Hatóság a pályázatot csökkentett elszámolható összköltség mellett részesítette támogatásban. Az eredeti költségvetésben az elszámolható költségek összege 88.587.120 Ft volt, melyhez a Képviselõ-testület korábbi határozatával 8,9 millió Ft önrészt biztosított a 2009. évi költségvetés terhére. A támogatási döntés értelmében az elszámolható költségek összege 83.710.150 Ft (4.876.970 Ft csökkentés mellett), melyhez a szükséges önerõ 8.371.015 Ft. A kivitelezõ közbeszerzés keretében kerül kiválasztásra, így amennyiben a költségek mégis elérik az eredetileg tervezettet, akkor a többletköltségeket az Önkormányzatnak kell biztosítani.

A beruházással érintett területek:

– Völgységi Malomárok 6+942 szelvényében lévõ áteresz átépítése

– Rákóczi utca 142. számú ház területén és az elõtte lévõ téren zárt csapadékcsatorna tervezése a Dózsa Gy. utca, Bocskai utca vizének átvezetésére 100 fm hosszban és a szükséges rávezetések áttervezése

– Borbély utcára merõleges terület vízelvezetése déli övárokba Borbély u. és 6. sz. fkl. út közti területek víztelenítésére. Borbély utca alatti áteresz felett és alatt nyílt árok kiépítése déli övárokig 300 m hosszban.