Felhívás óvodás gyermekek szüleihez

Bárkiben felmerülhet a kérdés: vajon gyermekem helyt tud-e állni majd az iskolában? Ha azt vette észre, hogy gyermeke mozgása nem a korának megfelelõ, egyensúly problémai vannak, nem tud cipõt kötni még hatévesen sem, rajzai kezdetlegesek, jobb vagy balkéz problémái vannak, beszéde késõn indult, nehezen tanul mondókákat, esetleg beszédhibás, akkor forduljon Ferencz Éva és Lukács Józsefné fejlesztõpedagógusokhoz. Korai szûréssel, egyéni és csoportos képességfejlesztéssel mindezek a problémák korrigálhatók már óvodáskorban. Játékos-mozgásos tevékenységekkel várják a gyermekeket a bonyhádi mûvelõdési központban, a fejlesztõ-játszóházban. Az alkalmazott módszerek: Sindelar kognitív terápia, Kulcsár-féle mozgásterápia, Gósy beszédterápia és általános fejlesztés. Jelentkezni és érdeklõdni a mûvelõdési központ információjában lehet.