Új törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról

A 2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról (Eft.) 2010. augusztus 1-jén lépett hatályba. Az Eft. szabályainak alkalmazására kizárólag mezõgazdasági valamint turisztikai idénymunka, vagy alkalmi munka esetében van lehetõség. A háztartási munkát és a közhasznú szervezet által létesített munkaviszony esetét kivette a jogalkotó az egyszerûsített foglalkoztatás fogalom körébõl. Az Eft. korlátozza, hogy egyszerûsített munkaviszony keretében egy naptári napon legfeljebb hány munkavállaló foglalkoztatható. Az egyszerûsített foglalkoztatás idénymunkára vonatkozó két típusában az idõkorlát 90-rõl 120 napra emelkedik, az alkalmi munka idõkorlátai változatlanok maradnak. A korábbi szabályozással ellentétben az új Eft. szerint a munkaviszony a felek megállapodása alapján, a munkáltató bejelentési kötelezettségének létesítésével jön létre. A munkaszerzõdést csak akkor kell írásba foglalni legkésõbb a munka megkezdéséig, ha a munkavállaló kéri. Az egyszerûsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló nem minõsül biztosítottnak, álláskeresési ellátásra, nyugellátásra, illetve baleseti egészségügyi szolgáltatásra azonban jogosultságot szerez.

További tájékoztatással szolgálnak a munkaügyi kirendeltségek.