Díszpolgári cím átadása Kakasdon

A kakasdi templomban Kürtösi Krisztián atya tart Szentmisét. Mise közben elhangzik kazettáról a “Ne csüggedj…” kezdetû dal 1. versszaka Sebestyén Ádámtól, a többi versszakot a hívek éneklik élõben. 18 órakor a Kakasdi Önkormányzat Képviselõ-testületének ünnepi ülése kezdõdik. Sebestyén István elõadásában egy szép anekdota hangzik el. Bányai Károly polgármester megnyitja az ülést, felolvassák a díszpolgári cím adományozásáról szóló határozatot. Dr. Andrásfalvy Bertalan ünnepi beszédét követõen Falkai Gyuláné elõadásában egy Ádám bácsi által gyûjtött székely népdal csendül fel, ismertetik Sebestyén Ádám életútját, majd a polgármester a Sebestyén Ádámnak posztumusz odaítélt díszpolgári címet átadja a díjazott négy gyermekének. Palkó Árpád elõadásában felhangzanak a Betlehemes-bõl a király elköszönõ mondatai, majd koszorúkat helyeznek el a temetõben.