Házi segítségnyújtás fejlesztésére pályáznak

A bonyhádi Gondozási Központ pályázatot nyújt be a házi segítségnyújtás fejlesztésére, az ápolási díjban részesülõ személyek részmunkaidõs foglalkoztatása által. A pályázat beadását indokolja, hogy folyamatosan emelkedik az önmagukat saját otthonukban segítség nélkül ellátni képtelenek száma, és ezzel együtt folyamatosan növekszik az otthoni ellátás iránti igény. A hozzátartozójukat otthonukban ápoló, ápolási díjban részesülõ személyek napi 4 órás foglalkoztatásával lehetõség nyílik a szolgáltatásba bevont személyek számának növelésére, a nyújtott szolgáltatások spektrumának bõvítésére, valamint a két gondozási forma közti kapcsolat megteremtésére. A pályázaton 25-35 millió Ft közötti összeg nyerhetõ el. Nyertes pályázat esetén az intézményt 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség terheli. Ennek várható költsége 4,5 millió Ft, amely a városi önkormányzat 2012. évi költségvetésében jelentkezne. Az önkormányzati képviselõ-testület legutóbbi ülésén megszavazta a pályázat benyújtását.