Szélesíteni fogják a Gyár utcát

Elkészült a bonyhádi Rákóczi és a Gyár utcát összekötõ útszakasz, a közvilágítási munkálatok befejezésével a mûszaki átadás-átvételre is hamarosan sor kerülhet. A 2009. évi költségvetési rendelet tartalmazta az útnak a Gyár utcától a TESCO Áruházig terjedõ szakaszára benyújtott pályázat önerejét. E pályázat keretében kívánták megépíteni a Gyár utca Táncsics utcáig terjedõ szakaszát is, de a pályázat nem nyert támogatást. Az idei költségvetésben nincs forrás az út folytatására az áruházig, viszont a megépült szakasz használatba vételéhez szükséges az elmaradt Gyár utcai etap megépítése. A jelenlegi betonutat ki kell szélesíteni, meg kell építeni a csapadékvíz elvezetését, ezt követõen lehet elvégezni az aszfaltozási és szegélyezési munkálatokat. A beruházás bruttó költsége 7.333.550 Ft, melyet a pályázati tartalékkeret terhére fog kifizetni az önkormányzat.