Helytörténetíró díszpolgárt köszöntöttek

Második alkalommal ítélte oda a Kakasdi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kakasd Község Díszpolgára elismerõ címet. Az átadási ünnepségre az „Ulmer Schachtel” emlékhely avatása után került sor a Faluházban.

A díszpolgári címet Johann Fritz vehette át, aki 1921-ben született Belaczon. A háború után a családját kitelepítették Németországba. Az amerikai hadifogságból szabadulva 1947-ben Langenauban talált rá feleségére és fiaira. A szülõföldtõl távol élve sem feledkezett meg õsei hagyatékáról, rendszeresen megszervezte a volt NSZK-ba került kakasdiak találkozóit. Gyûjtésbe, írásba kezdett, hogy az elszármazott németség tárgyi emlékeit megmentse, hagyományait megõrizze. Ezeket az értékeket rendszerezték a „Magyarországi német hagyományõrzõ szobák” Múzeumának alapításával Langenauban.

Az elmúlt 50 évben mintegy 18 helytörténeti, családkutatási munkája jelent meg, teljes keresztmetszetben mutatja be a szülõföld német gyökerû lakosságának hétköznapjait, ünnepeit, beilleszkedését és értékteremtését. 1979-ben jelentette meg könyvét „Kakasd, mint német község története és hagyományai” címmel, 324 oldalon, gazdagon illusztrálva archív képanyaggal. 1980-tól könyvének témáit újabb adatokkal bõvítette, átdolgozta és füzetes sorozatban adta közre. A Kakasdi Faluház építésének történetét is megírta. A kakasdi Községi Könyvtár helyismereti gyûjteményét forrásértékû anyagokkal gazdagította Johann Fritz több évtizedes alkotó munkájával.