Csütörtökön ülésezik a képviselõ-testület

Április 29-én, 16 órakor tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a Városháza elsõ emeleti tanácstermében. A napirendek a következõk lesznek:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Tájékoztató a 2010. évi országgyûlési képviselõ választásról

3.) A 2009. évi költségvetés végrehajtásának értékelése, a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása

4.) A 2010/2011. tanévben induló óvodai és iskolai csoportok számának meghatározása

5.) A nevelési-oktatási intézményekben fizetendõ térítési díjakról és tandíjakról szóló 4/2006. (II.10.) számú rendelet módosítása

6.) Bonyhád Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési terve

7.) Beszámoló a Jogi-, Pénzügyi Ellenõrzõ és Gazdasági Bizottság munkájáról

8.) Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció felülvizsgálata

9.) Éves ellenõrzési jelentés az önkormányzati fenntartású intézmények 2009. évi felügyeleti és belsõ ellenõrzésének tapasztalatairól

10.) Javaslat a Bonyhád Város Önkormányzat 2010. évi belsõ ellenõrzési terv módosításának elfogadására

11.) Pályázat benyújtása a Tûzoltóság épületének felújítására.