Hollandiába utaznak szakmai gyakorlatra

A Szent László TISZK bonyhádi Jókai Mór Szakképzõ Iskolai Tagintézménye 2006-ban kezdte a szakképzés megújítását, az ötévesnek induló Szakképzés Fejlesztési Program (SZFP) keretében. Teljesen átalakították a szakiskolai képzési rendszerüket, immár projektmódszerekkel tanítanak, új oktatási eszközöket is felhasználva. A program pénzhiány miatt sajnos a tervezett idõ elõtt, 2009 decemberében befejezõdött. Közben a Tempus Közalapítvány írt ki SZFP-pályázatot, melyre még október elején adott be mobilitási pályázatot a Jókai Mór Szakképzõ Iskola, és ennek köszönhetõen tudták felvenni a kapcsolatot a TISZK holland partneriskolájával.

A ROC Eindhoven nevû iskola szakképzéssel foglalkozik, a TISZK-hez hasonló struktúrával. Nyertes TÁMOP-pályázatnak köszönhetõen az elmúlt héten 15 holland tanár – többnyire intézményegység vezetõk – látogattak a bonyhádi szakképzõ iskolába, ismerkedtek az itteni gyakorlati képzéssel. Júniusban pedig 12 Jókais diák utazhat Eindhovenbe, hogy ott végezzék háromhetes szakmai gyakorlatukat. Négy szakma képviseletében utazik a 3-3 fiatal: festõ, mázoló és tapétázó; gázfogyasztóberendezés és készülék szerelõ; nõi szabó; bútorasztalos. Két kísérõtanár is utazik, és az iskolavezetés biztos abban, hogy maguk a pedagógusok is profitálhatnak ebbõl a kapcsolatból.

A Hollandiába készülõ tanulók jelenleg intenzív felkészítésen vesznek részt: 30 órás általános- és szaknyelvi felkészítés, szakmai ismeretek bõvítése, illetve három napot töltenek együtt egy hazai turistaházban, ahol holland vendég segítségével ismerkednek a célországgal. Nagy Brigitta tagintézmény-vezetõ szeretné, ha ez a partnerkapcsolat jól alakulna, és hagyományt tudnának teremteni a közös programokból és szakmai gyakorlatokból. Ez az újonnan kínálkozó lehetõség akár vonzóerõ is lehet a továbbtanulni vágyó általános iskolások számára.