Papírgyûjtés a környezetvédelmi program keretében

A bonyhádi Laurus Alapítvány 2010-ben folytatja az elõzõ évben sikeresen zárt Együtt a jövõnkért! környezetvédelmi kampányát. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az alapítvány tagjai márciusban a Széchenyi István Általános Iskola pedagógusaival közösen rendeztek ÖKO-hetet a víz témakörben. Szintén márciusban az SZLTISZK Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézménye (mint Ökoiskola) tanulóinak szónokversenyt hirdettek környezetvédelemmel kapcsolatos témákban, illetve foglalkozást tartottak a középiskolában, ahol a tanulók megtudhatták, hogyan csökkenthetõ a környezetbe kerülõ ártalmas anyagok mennyisége, és saját tervezésû természetes alapanyagú bevásárlótáskát készítettek.

Az Együtt a jövõnkért! projekt keretében a Föld Napján, vagyis a mai napon papírgyûjtési akciót hirdetett a Laurus Alapítvány. A BONI-hoz tartozó tagintézmények diákjai áprilisban és májusban gyûjthetik az újságpapírt kötegelve, ezzel a kezdeményezéssel szeretnék rászoktatni a gyerekeket a szelektív hulladékgyûjtésre. A Környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódóan június elsõ hetében szállítják el az összegyûjtött újságot, majd a gyermeklétszám arányában legtöbb papírt gyûjtõ iskola jutalomban részesül.

Az alapítvány hamarosan meghirdeti önkéntesek, pedagógusok, civil szervezetek munkatársai számára a környezetvédelemre nevelési technikák tanfolyamát, ezenkívül tíz alkalommal elektronikus hírlevelet jelentetnek meg, melyben a lakosság számára környezetvédelemmel kapcsolatos ötleteket adnak. A szemléletformálás érdekében – diákok közremûködésével – hat környezetvédelmi televíziós adást állítanak össze és tesznek közzé a médiában.

A projekt keretében Zöld-sátrat szerzett be az alapítvány, melyet a Völgységben megrendezésre kerülõ fesztiválokon kívánnak felállítani. A Zöld-sátorban az aktív látogatók környezetbarát játszóházi foglalkozásokon vehetnek részt, illetve az energiatakarékosságra és környezettudatos magatartásra felhívó, tájékoztató kiadványokat olvashatnak, ismereteket szerezhetnek az épített és természeti környezet védelmérõl.