Az atlétikacsarnok városi rendezvényeknek is helyet adna

20100212.jpgA Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban már 6-8 éve felmerült egy sportcsarnok építésének az ötlete, mely városi rendezvényeknek is helyet adhatna. Az elmúlt esztendõkben nem nyílt lehetõség ilyen célra állami támogatást szerezni, így a tervek talonban maradtak. Tavaly azonban felcsillant a remény, hogy mégis lesz lehetõség az 1893-ban épült, 200 négyzetméteres tornaterem kiváltására: az iskolafenntartó, a Magyarországi Evangélikus Egyház megvásárolta a bonyhádi gimnázium mellett álló 2000 négyzetméteres, a Salamander cég által építtetett csarnokot.

– A sportolási lehetõségek mellett az is fontos szempont, hogy számtalan olyan hitéleti összejövetel van minden egyházkerületben, amely akár ezer fõt is számol, de egy légterû nagy tereink csak a templomok – mondja Ónodi Szabolcs arról, hogy miért tartották fontosnak a csarnok létrehozását. – A bonyhádi gimnáziumnak van egy 300 férõhelyes kollégiuma, viszont nincs egy akkora helyisége, ahol ezer ember elférne. Elõször a helyi önkormányzattal közösen szerettünk volna egy nagy csarnokot építeni, amire a városnak is valós igénye lenne. Megvolt mindkét részrõl a szándéknyilatkozat, a tervek elkészültek, csak központi forrás nem volt, ami kiegészítette volna az önkormányzati illetve az egyházi forrásokat.

– Aztán tavaly eladásra kínálták a gimnázium mellett lévõ Sabona szövetkezeti ingatlant.

– Mindjárt szemet vetettünk a nagy csarnokra, ami testnevelési célra és közösségi térként egyaránt jó lehetne. Ez egy egy légterû, kétezer négyzetméteres csarnok. A labdajátékokhoz alacsony, mivel a tengelymagassága 5 méteres, de atlétikai csarnokká alakítása lehetségesnek tûnt. Szakembereket hívtunk, jött a Magyar Atlétikai Szövetség teljes vezérkara, és Schulek Mátyás kijelentette: ez lehetne Magyarország második legnagyobb fedettpályás atlétikai csarnoka. A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet részérõl Szabó Tamás biztosított a támogatásukról, Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke elmondta, hogy amennyiben a Magyar Atlétikai Szövetség közép- és hosszútávú sportágfejlesztési koncepciójában szerepe lehet ennek a csarnoknak, akkor az õ erkölcsi és anyagi támogatásukra is számíthatunk. Összehívtuk Baranya, Somogy és Tolna megye atlétikai vezetõit, és valós igény merült fel a csarnokra, hiszen egész Dél-Dunántúlon nincs lehetõség az atléták téli felkészítésére. Úgy gondoltuk, érdemes lenne a csarnok átalakításával kapcsolatosan egy atlétikai koncepciót is kidolgozni. Amikor a támogatói nyilatkozatokat megkaptuk, felkerestük az egyház vezetõit, hogy szeretnénk ha lenne mód a csarnok megvásárlására. Elsõ nekifutásra az országos presbitérium elutasította ötletünket.

– Mégsem adták fel.

– Kidolgoztunk egy üzemeltetési és egy kihasználási koncepciót, hogy a sportcélokon túl milyen egyházi és külsõ rendezvényeket tudnánk itt lebonyolítani. Készítettünk egy gazdasági számítást, hozzávetõlegesen mennyi lenne ennek az üzembentartási költsége. Ismét megkerestük az egyház vezetõit, és tettünk egy nyilatkozatot is, hogy nem kérnénk plusz forrást az egyháztól a vásárlást követõen az átalakításhoz és az üzembentartáshoz. Nagy örömünkre így állást foglalt az országos presbitérium, hogy ilyen feltételekkel vegyük meg. Novemberben nekiálltunk a csarnok átalakításának, átcsoportosítottuk a munkaerõt, és folyamatosan szervezünk társadalmi munkát is. Mostanra minden szerelvény lekerült, a metszetrajz alapján a mennyezet szigetelése zajlik.

– És már készen áll az atlétikai koncepció is.

– Ezt négy feladatkörbe csoportosítottuk. Az elsõ: magas színvonalú szakmai munka, ehhez három atlétikai szakedzõnk van, és a külsõ kontrollt elvállalta a Testnevelési Egyetem két munkatársa. Illetve fontosnak tartjuk, hogy odafigyeljünk a gyerekek egészségére, ezért egy komoly orvosi stábot szerveztünk a rendszer mellé. A második fontos pillére a koncepciónak, hogy a tárgyi feltételek alkalmasak legyenek a 12 hónapos folyamatos minõségi munkára. A harmadik nagyon fontos elem, hogy hatosztályos gimnáziumunk garanciát jelent a továbbtanulásra, és nagy gyakorlatunk van a tehetséggondozás területén. Az egyéni óratervig lebontva, mester-tanítvány szintig tudunk foglalkozni a tehetséges fiatalokkal, ez vonatkozik a legjobb atlétáinkra is. A negyedik fontos elem pedig a szülõi háttér.

– A közelmúltban létrehoztak egy alapítványt is az atlétikai csarnokkal kapcsolatosan.

– Szeretnénk az általános iskolás gyerekeknek is felkínálni az itteni edzési lehetõséget, de megvan a kockázata annak, hogy a gyors növekedésû létszám miatt nehogy anyagi gondjai legyenek a szakosztálynak. Ezért hoztuk létre az alapítványt, Makán Hargita, gimnáziumunk lelkésze elvállalta a kuratórium elnökségét, és nagy ügyszeretettel folyamatosan dolgozik a projekten. Egy hónap alatt közel 500 ezer Ft került az alapítvány számlájára.

– Mikorra tervezik a csarnok átadását?

– Ha nekiállunk valaminek, és nem szabunk önmagunknak egy nagyon szûk határidõt, akkor lassabban halad a munka. Ezért úgy gondoltuk, legyen egy fix idõpont, amikorra bizonyos feltételeket szeretnénk biztosítani. Május 15-én már a csarnokban szeretnénk köszönteni a Déli Egyházkerület missziós napjának résztvevõit, debütáljon a csarnok ezzel a rendezvénnyel.

A csarnok felújítási, takarítási munkáihoz folyamatosan várják a jelentkezõket, akik szívesen besegítenének az éppen aktuális tennivalókba. Hétköznaponként 7 és 15 óra között lehet bekapcsolódni a munkába, illetve a mai napon, február 12-én 14-tõl 19 óráig, holnap, szombaton pedig 7-tõl 19 óráig minden segítõ kézre számítanak a leendõ atlétikai csarnokban. Elõzetesen jelentkezni, vagy az aktuális tennivalókról érdeklõdni Varga Sándor gondnoknál lehet a 06-20/824-6356-os telefonszámon.