Nemzetközi nyelvvizsgaközpont lett a Vörösmarty iskola

A BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola Tagintézmény 2010 januárjától Deutsches Sprachdiplom-iskolaként is mûködik – írja Bechtel Helmut Herman tagintézmény-vezetõ. – Iskolánk a 2008/2009-es tanévben nyújtott be pályázatot a Deutsches Sprachdiplom-iskola cím elnyerésére. A Kulturális Miniszterek Konferenciájának Német Nyelvdiplomáját a Külföldi Oktatásügyi Központ (Zentralstelle für Auslandsschulwesen) fejlesztette ki. Iskolánk 8. évfolyamos tanulói a jövõben a Közös Európai Referenciakeretnek megfelelõ A2-B1 szinten tehetik le a Deutsches Sprachdiplomot. A DSD-Stufe I. vizsga négy részterületbõl tevõdik össze: írásbeli kommunikáció, olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés és szóbeli kommunikáció. A nemzetközi nyelvvizsgát diákjaink térítési díj befizetése nélkül szerezhetik meg. A sikeres vizsga bizonyítékát adja a diákok nyelvismeretének, és lehetõvé teszi a továbbtanulást németországi középfokú iskolákba.

A nyelvvizsgaközpont cím elnyerésének alapvetõ feltétele volt, hogy a pályázó intézményben német vendégtanár is oktasson, valamint hogy az intézmény magas színvonalon valósítsa meg a német nyelv oktatását. A német tartományok kulturális minisztereinek konferenciájának döntése nyomán Magyarországon három intézmény, köztük a bonyhádi BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola nyerte el a DSD-iskola címet. A nyelvvizsgára való felkészítés harmonikusan illeszkedik pedagógiai programunkhoz, valamint az intézményünkben két évtizedes hagyományra visszatekintõ két tanítási nyelvû oktatáshoz. A BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola 7-8. évfolyamos diákjai a 2009/2010-es tanév szeptemberétõl kezdték el a felkészülést a nyelvvizsgára. A 8. osztályos tanulók írásbelijére 2010. március 16-án, szóbelijére pedig 2010. március 29-én és 30-án kerül sor.