Régi könyvek örökbefogadása

Régi könyvek örökbefogadási akcióját hirdette meg a bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Öregdiák Szövetsége. A kezdeményezés célja, hogy felújítsák az intézmény régi könyvestárát, restaurálják és megtisztítsák a köteteket. Ennek a könyvestárnak 1500-as kiadású könyvei is vannak, vagyis olyan kincsek találhatók itt, mint az országban kevés helyen.

– Az örökbefogadási akcióval célunk, hogy egy érzelmi alapokon nyugvó kötõdést erõsítsünk a volt diákok, a könyveket szeretõk, az értéket megõrizni vágyók, illetve a gimnázium régi könyvestára és az intézmény között – mondja Antal Mária könyvtáros. – Jó érzés, mikor az ember elmondhatja, hogy „tudtam segíteni, tudtam értéket átörökíteni az új nemzedéknek, illetve hozzájárultam egy nagyon szép kincsnek a megõrzéséhez, állagának javításához”.

– Van-e módjuk az érdeklõdõknek, az örökbefogadni szándékozóknak megnézni a könyvestárat, és személyesen válogatni?

– Természetesen. Engem minden nap megtalálnak a gimnázium könyvtárában, és azt tervezzük, hogy februártól minden kedden 15 és 17 óra között nyitva lesz a régi könyvestár a gimnázium Bajcsy utcai épületében, ahol mindenki megismerkedhet ezzel az állománnyal, és kiválaszthatja a számára szimpatikus könyvet. Aki örökbe szeretne fogadni, ezt minimálisan 2 ezer Ft-ért teheti meg. Az örökbefogadó nem kapja meg a könyvet, az a könyvtár tulajdonában marad. Viszont kap egy olyan elismervényt, amely igazolja, hogy melyik könyvet fogadta örökbe. Ezenkívül a könyvbe bekerül, hogy ki fogadta örökbe, és az elektronikus katalógusban is feltüntetjük, hogy ki az aki az adott könyvnek az állagmegóvását támogatta.