Megkezdõdött a közmunkaprogram a Völgységben

A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. december 18-án döntött a Téli-tavaszi közmunkaprogramban való részvételrõl. A pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hirdette meg, az eredményrõl január 12-én értesült a VTKT. A nyertes pályázattal 28 fõ foglalkoztatására nyílik lehetõség a kistérség 17 településén. (A programban nem vett részt: Cikó, Grábóc, Mõcsény, illetve Nagymányok más kistérséggel pályázott.) A program január 15-én vette kezdetét. Összköltsége 14,3 millió Ft, mely a 28 fõ bérét, járulékait, és a képzési költségeket tartalmazza.

A bérek meghatározásánál a pályázati kiírásban szereplõ, segédmunkás munkakörben adható legnagyobb mértékû támogatás, 76 ezer Ft került beállításra. Minden munkavállaló egyhetes munkaerõpiaci felkészítõ tréningen vesz részt január 25-29. között. A képzést a Pécsi Regionális Képzõ Központ bonyolítja le.

A program fõ célja a foglalkoztatás elõsegítése a kistérségben. A 17 településen igény szerint egy, kettõ, illetve három fõ dolgozik napi 8 órában. Fõ tevékenységi körük telepüzemeltetési és tisztántartási feladatok ellátása, belterületi utak karbantartása, parkosítás, parkfenntartás, és a temetkezési és kegyeleti helyek rendbetétele. A pályázat feltételeként szerepelt az öthónapos foglalkoztatás mellett egy hónap továbbfoglalkoztatás felvállalása, így a program 2010. július 15-én fejezõdik be.