Szalagtûzõ

A Jókai Mór Szakképzõ Iskola szalagtûzõ ünnepsége a bonyhádi mûvelõdési központban.