Bonyhád Lexikon készül

Bonyhád Lexikon készítését határozta el két lelkes helytörténeti gyûjtõ: Dudás Olga és Steib György megkezdte a szócikkek írását, de örömmel vennék a lakosság segítségét, ötleteit is. Híres emberekrõl, mûemlékekrõl, történelmi eseményekrõl, sajtótörténetrõl, politikáról, sportról, egészségrõl, oktatásról, gazdaságról, civil szervezetekrõl, hagyományokról, népcsoportokról, kultúráról, mûvészetrõl, vallásról egyaránt várják a városhoz kötõdõ információkat a duolgi@gmail.com e-mail címre. A pontos felhívás a www.laurusalapitvany.hu oldalon olvasható. Jelen pillanatban a lektorok és a szócikk írók felkérése folyik. Az ötletgazdák pályázatot szeretnének benyújtani a lexikon finanszírozására, de ez csak akkor válik lehetségessé, amikor már elkészül a tervezett kiadvány egy része. Több szócikk már szerkesztés alatt van, de az alapos munka akár több évet is igénybe vehet. A szerkesztõk úgy vélik, a lexikon megfelelõ információtára lehetne Bonyhádnak, melyet a jövõ nemzedékek hasznosan tudnának forgatni, illetve a késõbbiekben bõvíteni.