A forradalmi hadseregrõl

Szomolányi Tibor nyugalmazott alezredes tart elõadást az 1848-as forradalom hadseregérõl a bonyhádi mûvelõdési központban, a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület összejövetelén.