Elõadás Vak Bottyán Jánosról

Vak Bottyán János generálisról tart elõadást a Honismereti Körben, a bonyhádi mûvelõdési központban V. Dr. Kápolnás Mária.