APARHANT

APARHANT 

www.aparhant.hu    

                                                                                      

 

Apar és Hant 1940-ben egyesült. Mindkét település már a kõkorszakban lakott hely volt. A kelta, a római, a hun és az avar idõket követõ honfoglalás korában az Apor nemzetség foglalta el (Apor kalandozó vezér seregének volt közismert vitéze Botond). A középkorban itt élt a Garázda család, amelybõl Janus Pannonius költõtársa és rokona is származott. A török hódoltság után 1742-ben német telepesek népesítették be a helyet, amelyet 1773-tól a gróf Apponyi család birtokolt. A II. világháborút követõ lakosságcsere során andrásfalvi bukovinai székelyeket telepítettek a faluba. A termelõszövetkezet szervezésekor külön sváb, külön székely tsz-e volt a községnek. A mai szövetkezet szõlészetérõl és szarvasmarha telepérõl ismert.