Hat elsõ osztály indul õsszel

Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete meghatározta a 2009/2010-es tanévben induló óvodai és iskolai csoportok számát. A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény Varázskapu Bölcsõdei-Óvodai Intézményegységében Bonyhádon 19, Kisdorogon 1, Kisvejkén 1, Kakasdon 3, míg Váralján 1,5 óvodai csoport indulhat õsszel. A BONI Általános Iskolai Tagintézményeiben Bonyhádon 6 elsõ osztály lesz, tagintézményenként 2-2 tanulócsoporttal, illetve Kakasdon 1 elsõ osztály, Izményben 1 összevont tanulócsoport indítását hagyta jóvá a grémium. A BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskolai Tagintézmény Speciális Tagozatán 2 összevont tanulócsoport lesz õsztõl. A BONI Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményegység mûvészetoktatás tanszakain klasszikus zenére maximum 40, szolfézsra 12, szín- és bábmûvészetre maximum 20, moderntáncra maximum 22, társastáncra 18, néptáncra Bonyhádon 38 és Kakasdon 38, illetve grafika tanszakra 20 fõ felvételét engedélyezik a képviselõk.