Huszonhárom napirendi pont

Március 25-én, szerdán 16 órakor tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. A grémium 23 napirendi pontot tárgyal a nyílt ülésen.

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Tájékoztató a termálfürdõ beruházásának helyzetérõl

3.) Tájékoztató a kórház beruházásának helyzetérõl

4.) A város közrend- és közbiztonságának helyzete

5.) Elõterjesztés Bonyhád város területén kamerás térfigyelõ rendszer kiépítésére

6.) Civil szervezetek támogatási keretének felosztása

7.) Sportegyesületek támogatási keretének felosztása

8.) Javaslat a média támogatására

9.) A Városi Kórház- és Rendelõintézet igazgatói állására kiírt pályázat elbírálása

10.) A Városi Kórház- és Rendelõintézet igazgatói állására pályázat kiírása

11.) Közfoglalkoztatási terv elfogadása

12.) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

13.) A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló rendelet módosítása

14.) Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény Minõségirányítási Programjának jóváhagyása

15.) A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény törvényességi ellenõrzésérõl készült jegyzõkönyv

16.) Tolna Megyei Önkormányzat intézményi átszervezésének véleményezése

17.) A Tolna Megyei Önkormányzat szociális intézményei összevonásának véleményezése

18.) Az óvodai és általános iskolai beiratkozási idõpontok meghatározása

19.) A Rákóczi utcai ingatlan-beruházás szerzõdésének módosítása

20.) Pályázati kiírás vállalkozások foglalkoztatási lehetõségeinek és versenyképességének javítása érdekében

21.) Az 551/6. hrsz. ingatlan (Burkolda) értékesítése

22.) A Fûtõmû Kft. hitelfelvétele

23.) Tájékoztató a képviselõk vagyonnyilatkozat tételérõl