Tilos szeszesitalt fogyasztani Bonyhádon

Március 1-jén hatályba lépett Bonyhádon a helyi környezet védelmérõl szóló új rendelet. Korábban úgy döntött az önkormányzat képviselõ-testülete, hogy a köztisztasági rendeletben szabályozott közterületi alkoholfogyasztás tilalma – annak aggályos jogi megítélése miatt – maradjon ki a szabályozásból. A rendõrkapitányság azonban a tilalom ismételt bevezetését javasolta, tekintettel arra, hogy fõleg a nyári idõszakban jelentõsen megnõ közterületen az italfogyasztás, és ez a magatartás a társadalomra veszélyes.

Március 1-tõl Bonyhádon tilos közterületen, valamint kapualjban és átjárókban szeszesitalt fogyasztani, kivéve az engedélyezett rendezvények területén és idején, valamint a vendéglátóipari létesítmények által jogszerûen használt területeken. Aki bonyhádi közterületen szeszesitalt fogyaszt, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.