Tisztújítás a családsegítõ egyesületnél

Megtartotta éves közgyûlését Bonyhádon az Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítõ Egyesület. Elbírálták a beérkezett tagfelvételi kérelmeket, így az egyesület két új taggal bõvült. A közgyûlés elfogadta a 2008. évi közhasznúsági beszámolót, majd tárgyalták a végrehajtott programokat és a terveket. A jelenlévõ tagok pozitívan értékelték az egyesület 2008. évi munkáját, majd áttértek a 2009. évi terveikre, és átbeszélték a beadott pályázataikat is.

Mivel 2008 végén az egyesület vezetõségi tagjainak a mandátuma lejárt, sort kerítettek a tisztújításra. Az elnöki feladatokat továbbra is Herczeg Andrea látja el. A vezetõ tisztségviselõk között egy váltás történt: az eddigi titkár távolléte miatt kérte a feladat alóli felmentését, ezért új titkárt választottak. Mivel az egyesület bevétele 2008-ban meghaladta az 5 millió Ft-ot, így az alapszabályt módosították és háromtagú felügyelõ bizottságot választottak. A módosítás azért is szükséges volt, mert az egyesület fontosnak tartja új tevékenységi körök és célok megfogalmazását, mivel úgy érzik, hogy az eredeti alapszabályhoz képest a tevékenységi körük bõvült.