Szakmai mûhely a Széchenyi iskolában

Szakmai mûhelymunka kezdõdött a tanév elején a BONI Széchenyi István Általános Iskolájában. A bonyhádi tagintézmény tantestülete úgy döntött, hogy különbözõ továbbképzések helyett házon belül, helyben szerveznek szakmai programokat. Dománszky Zoltánné, a tagintézmény helyettes vezetõje elmondta, hogy a mûhelymunka keretében már két sikeres foglalkozást is szerveztek.

– A szakmai mûhelymunka lényege, hogy a kompetencia alapú oktatásról szól, és kompetenciaterületenként kis csapatokat alakítunk a tantestületben. Egy-egy kijelölt évfolyam a felelõs az aznapi program megvalósításáért, melynek elõzményeként óralátogatásokon is részt vesznek a kollegák, hiszen magáról a gyakorlatról van szó. Arról a szemléletmódról, ami a kompetenciaalapú oktatást jelenti a módszer gazdagságával együtt. Úgy érzem, mivel elsõk között kezdtük el Tolna megyében a kompetencia alapú oktatást, igen nagy tapasztalattal bíró kollegáink vannak. A követõ évfolyamoknak mindig van mit tanulni az egy évvel elõttük járóktól. Nagyon nagy szakmai sikere van egy-egy ilyen napnak, most hétfõn is estébe nyúlóan tudtunk mirõl beszélni.