Hadirégészeti sírfeltárás Ozorán

ozora1k.jpgKovács János nyá. alezredes közbenjárásának hála a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadirégészeti, Hadszíntérkutató és Hagyományõrzõ Osztály osztályvezetõje Dr. Négyesi Lajos alezredes és kutatócsoportja Ozorára utazott, hogy megvizsgáljanak egy leletet, ott, ahol egy idõs férfi szõlõjének mûvelése közben egy csontvázra bukkant.

ozora2k.jpgA hadtörténeti jelentõség akkor merült fel, amikor a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület vezetõje, Kovács János nyá. alezredes talált egy szemtanút, aki a II. világháború idején azon a területen, ahol a csontváz elõkerült, látta a német és szovjet csapatok összecsapását. Jogos volt tehát a feltételezés, hogy egy katona lelte halálát a dombtetõn.

A szekszárdi és a bonyhádi Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület, Dr. Mesterházy Károly, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott régésze, Prohászka Péter történész és Tóth Zsolt, a hadisírgondozó iroda munkatársa és dr. Négyesi Lajos alezredes vizsgálta a területet ásóval, spaknival, majd seprûvel, mindezt meg-megszakítva fémdetektoros mûszerrel is. Rendkívül nagy szakértelemmel szembesülhettek a jelenlévõ, régészetben nem jártas szakemberek, hiszen amikor még csak egy apró csontrészlet tárult elénk a földbõl, máris megállapították a csontváz fekvési szögét, elhelyezkedését is. A föld elszínezõdésébõl azt is meg tudták állapítani, hogy mekkorára ásták eredetileg a gödröt. A csontok elhelyezkedésébõl pedig arra következtettek, hogy egész biztos el lett temetve, nem pedig késõbb került rá a föld.

ozora3k.jpgA csontvázat elõzõleg már megvizsgálta a rendõrség, több mint harminc évesnek tartották, így nem foglalkoztak vele tovább. A hadtörténetisek vizsgálata azonban nem mutatott ki semmit, ami a személy katonai mivoltát bizonyítaná: se dögcédula, se jelvény, se gyûrû. Így átveszi a leletet az önkormányzat, a fényképeket pedig antropológus fogja vizsgálni.

Az ügy látszólag le lett zárva, azonban több kérdés nyitott maradt. Hogy került oda olyan sokáig mindez felfedezetlenül? Miért pont azon a vonalon fekszik, ahol a szemtanú a leghevesebb harcokra emlékszik, sõt ahonnan egy ütegpajzsot és egy tüzérségi lövedékhüvelyt is talált már? Van-e jelentõsége annak, hogy csaknem észak-déli irányban temették el?

A kérdések maradnak. Mi (a szekszárdi és bonyhádi honvéd hagyományõrzõk) viszont azzal, hogy jelen voltunk ezen az érdekes vizsgálaton, még több erõt kaptunk arra, hogy felkutassuk a még felfedezetlen katonai helyszíneket, személyeket.

A felvételeket is Markovics Milán készítette a helyszínen.