Rendõrkapitányi évértékelés

Az ismertté vált bûncselekmények számában Tolna megye rendkívül kedvezõ helyet foglal el. Ezen belül a Bonyhád Városi Rendõrkapitányság illetékességi területén történt a legkevesebb bûncselekmény 2008-ban. Dr. Marcsek Sándor rendõrkapitányt arra kértük, hogy értékelje a 2008-as évet a számadatok tükrében.

– Nyolcszázhuszonhárom bûncselekmény vált ismertté területünkön 2008-ban, ez körülbelül 150-nel több, mint az elõzõ évben. Kapitányságvezetõként számos fórumon, képviselõ-testületi ülésen veszek részt, mert érdekel az itt élõ emberek véleménye. A leggyakrabban elégedetten nyilatkoznak a rendõrség munkájáról, de ugyanígy vélekednek a települések közbiztonsági helyzetérõl is. Annak ellenére, hogy emelkedtek a bûncselekményi számadatok 2007-hez képest, a bonyhádi rendõrkapitányság hozta a tõle elvárt eredményeket. 2008-ban százzal több feljelentés érkezett kapitányságunkra, ez alapján több nyomozás elrendelésére is került sor.

A bûncselekmények kb. 60 %-a vagyon elleni, ez százzal több, mint a 2007-ben regisztrált esetek száma. A lopások száma 10 %-kal emelkedett. Több betöréses lopás történt, ezen belül viszont kevesebb a lakásbetörés, és értelemszerûen több a különféle intézmények, kereskedelmi egységek sérelmére elkövetett betörés. Két fõ tevékenységi kört tud ebben az esetben végezni a rendõrség. Az egyik, hogy megcélozza a lehetséges sértetti kört, tanácsokat ad a bûncselekmények elkerülhetõségére. Ez a prevenció, a megelõzés területe. Például idõs, egyedül élõ emberek részére felvilágosítást adunk, õk ugyanis a potenciális sértettjei a trükkös és besurranásos lopásoknak.

A rendõrség fõ feladata az elkövetõ felderítése. Akciókat, portyaszolgálatokat tartottunk szinte egész évben folyamatosan a betöréses lopások és a színesfém lopások megelõzésére. Mindenképp kiemelést érdemel, hogy illetékességi területünkön nem történt emberölés, és a rablások száma is rendkívül alacsony. Úgy gondolom, ez a két olyan súlyos bûncselekmény, ami igazán borzolja az emberek kedélyállapotát. A személy elleni erõszakos cselekmények jelentõsen csökkentek, viszont 2008-tól új bûncselekmény került a Büntetõ Törvénykönyvbe, a zaklatás. Tavaly e bûncselekmény miatt összesen 48 eljárást kezdeményeztek a sértettek.

Több mint felével csökkentek a mobiltelefon lopások. A közrend elleni bûncselekmények közül a garázdaság duplájára emelkedett, itt kihívóan közösség ellenes erõszakos magatartásról van szó. Ami érdekessége ezeknek a bûncselekmény-formáknak, hogy 2008-ban gyakran szomszédok követték el egymás sérelmére. Emelkedtek a különbözõ okiratokkal elkövetett bûncselekményi adatok, lopásoknál ugyanis gyakori, hogy személyigazolványt, vezetõi engedélyt is elvisz az elkövetõ. De közokirat hamisítás az is, ha egy fiatalkorú az õt igazoltató rendõrrel valótlan életkori adatokat közöl, és errõl a rendõr okiratot állít ki. Sikereket értünk el a kábítószer elleni küzdelemben, az ügyek felében ugyanis kereskedõket lepleztünk le. A pénzhamisítások vonatkozásában is egy több megyére kiterjedõ elkövetõi kört sikerült felderíteni, ezekben az ügyekben együtt dolgoztunk a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság munkatársaival.

Az elmúlt évben 354 elkövetõ vált ismertté, ebbõl 75 volt büntetett elõéletû. Javarészük férfi, de 36 fiatalkorú és 19 gyermekkorú is követett el bûncselekményt. Az ismeretlen tetteses felderítési mutató 61,8 %. Ez rendkívül jó eredmény, fõleg ha azt is figyelembe vesszük, hogy a bonyhádi rendõrök nagy része kicserélõdött, nagyon sok a fiatal, vagy csak kevés ideje van a beosztásában. A közlekedési bûncselekmények alakulásában nem volt jelentõs eltérés az elmúlt évben, többnyire ittas jármûvezetések fordultak elõ. A közúti közlekedés területén az elmúlt évben szigorodtak a jogi szabályok: zéró tolerancia az ittas vezetések visszaszorítására, objektív felelõsségi szabályozás a jogi kiskapuk ellen. Együttmûködve az önkormányzatokkal mobil sebességmérõt üzemeltetünk. A cél egyértelmû: kevesebb legyen a halálos és a sérüléses baleset. Magyarországon egy nagyobb falu lakosságának megfelelõ számú ember hal meg évente értelmetlenül. Az elmúlt évben 60 sérüléses baleset történt területünkön, 14-gyel kevesebb, mint 2007-ben. Hat halálos eredménnyel, 25 súlyos sérüléssel, 29 könnyû sérüléssel végzõdött. Örvendetes tény, hogy az ittasan okozott balesetek 13-ról 7-re csökkentek. A szabálysértési hatósági jogkör gyakorlása során is arra törekedtünk, hogy a kiszabott büntetéssel mindenkit visszatartsunk a további jogsértésektõl.

Kapitányságvezetõként megköszönöm mindenkinek a közremûködését, aki tett valamit a közbiztonság javítása, fenntartása érdekében. Külön köszönet illeti a polgárõröket, akik áldozatos munkával, szabadidejükben dolgoztak településük biztonságáért.