Konfliktuskezelõ programra pályáznak a családsegítõk

Január 30-án tartja az Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítõ Egyesület éves taggyûlését. A völgységi szervezet tagjai áttekintik az elmúlt év rendezvényeit, nyertes pályázatait, megtervezik az idei programnaptárt. Herczeg Andrea, az egyesület elnöke elmondta munkatársunknak, hogy jelenleg is vannak beadott pályázataik, melyektõl sokat remélnek.

– õsz óta mûködik egy programsorozatunk a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár szárnyépületében. Minden hétköznap 13.30-tól 17.30-ig várja itt egy pedagógus végzettségû kolleganõnk a gyerekeket, játszóházi és kézmûves programokkal. Már jelenleg is több visszatérõ fiatalunk van, aminek nagyon örülünk. Szeretnénk ezt a programot tovább szélesíteni, ezúton szeretném felajánlani a szülõknek ezt a délutáni lehetõséget. Tervezünk civil szervezettel, közoktatási intézménnyel közös programokat is. A közeljövõben például a fogyatékkal élõk nappali ellátását biztosító intézménnyel szervezünk egy közös délutáni programot.

Jelenleg két beadott pályázatunk van. Tavaly bonyolítottuk le a Kapocs – Szociális szakemberek és önkéntesek fejlesztése a Völgységben címû projektet, itt 15 ember vett részt egy mediációs alapképzésen. Úgy gondolom, ebbõl a szakemberek rengeteget profitáltak, és szeretnénk ezt a tudást minél szélesebb körben továbbadni itt a kistérségben. A képzést végzõ budapesti szervezet megkeresett bennünket egy közös pályázati lehetõséggel, melyet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium írt ki az országos bûnmegelõzési program keretében. Ez egy közösségi konfliktuskezelési modell program, melyre be is adtuk közös pályázatunkat. Pozitív elbírálás esetén a projektet Nagymányokon szeretnénk megvalósítani.

A másik beadott pályázatunkkal a TÁMOP Elsõ lépés program keretében szeretnénk segíteni a Völgységben élõ aktív korú, de a munkaerõpiacról kiszorult embereknek. Nyertes pályázat esetén 35 embert vonnánk be ebbe a projektbe. A gyermek célcsoportot is szeretnénk minél nagyobb intenzitással megcélozni, jelenleg is dolgozunk egy pályázaton, melyrõl legközelebb fogok beszámolni.