Környezettudatosságra nevelik a fiatalokat

Környezetvédelmi Európai Uniós projektet valósít meg az idei évben a bonyhádi Laurus Alapítvány. Dudás Olga, az alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hogy a Környezet és Energia Operatív Program keretében nyertes pályázatukkal szeretnék elõsegíteni a gyermekek környezettudatos nevelését.

– Ez a projekt fõképp a szelektív hulladékgyûjtés tudati megerõsítése irányában hat. Több fõ projekteleme van a pályázatnak. Kötelezõ elem volt a tájbejárások sorozat, melybe megpróbálunk minden érintett célcsoportot bevonni. Lesz egy sötétvölgyi túra és környezettanulmányozás az óvodásoknak, gyalogtúra Óbányától Máré várig az általános iskolásoknak. Az alsó tagozatosok váraljai tájbejárásra mennek kerékpárral, ahol a környezetet tanulmányozzák. Középiskolások és családok részére egy Bonyhád városi túrát szeretnénk megvalósítani, a városi mûemlékeket érintve a Völgység pataktól a Szecska tóig. Az utolsó túra a tájbejárások során egy fotótúra lesz, családoknak és érdeklõdõ fiataloknak, ahol saját maguk mutathatják be fotóik segítségével a lakókörnyezetünket. Mindegyik tájbejáráshoz szakavatott túravezetõt biztosítunk, tehát plusz ismereteket is adunk a városról és környékérõl, a különbözõ kirándulóhelyekrõl.

Továbbá rendezvényeink és akciónk is lesznek a projekt keretében, mely december 31-ig tart. Az év folyamán szeretnénk megvalósítani egy petpalack gyûjtõ akciót, melyhez az iskolák számára zsugorítót is biztosítunk, hogy ne növeljük a szemét térfogatát. Egy újrahasznosítási pályázat keretében hulladékokból készíthetnek alkotásokat a gyerekek. Pályázataink díjazása is környezetvédelmi tudatot erõsít, hiszen napelemes lámpákat, palackzsugorítókat kapnak a nyertesek. Októberben szeretnénk egy fásítási akciót megvalósítani a gyerekek segítségével, az intézmények udvarán illetve közterületeken. Ezenkívül vállalati környezetvédelemre való figyelemfelhívás céljából a középiskolásoknak egy olyan pályázatot kínálunk, hogy vegyék fel a kapcsolatot valamilyen gazdasági szervezettel, és próbálják meg õk maguk egy projekt keretében megismerni, hogy az adott vállalkozás mennyiben környezetbarát, és miben tudna pozitívan elõrelépni.

Pályázatainkon kívül a médián keresztül is szeretnénk ismereteket átadni, a Városi TV-ben például képi anyagokkal jelentkeznénk. Sorozat keretében a környezetvédelem egy-egy témáját dolgoznánk fel, általános szempontokból kiindulva, de a város környezetvédelmi problémáit bemutatva, és arra megoldási lehetõséget kínálva. A gyerekeknek a záró kiadványból juttatunk majd, hogy nyomtatott formában is lássák azokat az információkat, amelyeket a kampány során hallhattak akár a szelektív hulladékgyûjtésrõl, akár más ökológiai problémáról. Szeretnénk egy DVD-t is készíteni, melynek a város bemutatása, az érzelmi kötõdés erõsítése mellett szintén feladata lesz a környezetvédelemre való figyelemfelhívás. Ez az ötlet azon a felismerésen alapul, hogy amit nem ismerünk azt nem szeretünk, és amit nem szeretünk azt nem is védünk. Tehát meg kell ismerni Bonyhádot és a környezetünket, érzelmi kötõdéseket kell kialakítani ahhoz, hogy védjük és szeressük a városunkat. Ebbõl az eszmébõl indult el a környezetvédelmi kampányunk.

Végül egy zárókonferencián szeretnénk a tapasztalatainkat megosztani az érdeklõdõkkel, és az intézményi képviselõkkel. A gyerekek alkotásaiból, illetve a tájékoztató anyagokból, és környezetbarát termékekbõl szeretnénk eljuttatni egy kiállítást az intézményekbe. Ennek az lesz az érdekessége, hogy papírbútorokon fog érkezni a kiállítási anyag, és bemutatjuk a papírfelhasználás más típusú lehetõségeit is.