Tizenkét diák rajzát jutalmazták

A január 10-i bonyhádi Wass Albert Napon hirdették ki a meseillusztrációs pályázat végeredményét is. Kovács Ferenc zsûrielnök 12 alkotónak adott át díjat: a tatabányai Gényi Erzsébetnek, a pörbölyi Németh Dominiknak és Wachfler Zoltánnak, az érsekvadkerti Híves Balázsnak, a bonyhádi gimnazista Gyõrfi Mónikának, illetve a bonyhádi Széchenyi általános iskola tanulói közül Nagy Andor, Schuller Angéla, Jauch Melinda, Frei Réka, Bíró Brigitta, Petõ Csilla és Szlobodics Tímea vehetett át elismerést.

20090112-4_wass.jpgKovács Ferenc festõmûvész tanártól megtudtuk, hogy az idei pályázatra kevesebb alkotás érkezett, mint tavaly:

20090112-5_wass.jpg– Nagyon szép, jó minõségû, helyenként kiváló gyermekalkotások készültek. Nagyon örültem, amikor láttam a fiatalabb korosztály, az alsó tagozatosok munkáit. Igazán jó irányítást lehetett felfedezni a háttérben, hogy hagyják a gyerekeket valóban úgy alkotni, ahogy õk szeretnének. Nem a felnõttes világot próbálják utánozni, hanem a belsõ indítékok alapján próbálják magát a mesét úgy megörökíteni, ahogy nekik tetszik. Volt egészen magas szintû technikai megoldással készült gyermekmunka is. Összességében nagyon sikeresnek ítélem a pályázatot, esztétikusan lett a kiállítás is megrendezve a mûvelõdési központban.

– Nehezebb-e a gyermeknek egy konkrét történetet, egy mesét illusztrálni, mint egyszerûen rajzolni kedve szerint?

– Nem mondhatnám, mert ha jó motivációt, megfelelõ szemléltetést kap a mesével kapcsolatosan, akkor tulajdonképpen csodákat tud készíteni. És sok esetben fontos a gyermekek számára a közös munka öröme. Amikor egy ilyen konkrétabb témához kell alkotást készíteni, akkor nagyon jó a pedagógiai segítség, a jóindulatú segítség, a toleráns kritika a tanár részérõl – és akkor nagyon szép alkotások készülnek.