Megkezdõdött az iparterület kialakítása Nagymányokon

Nagymányok polgármestere, Karl Béla úgy ítéli meg, a 2008-as év összességében eredményes volt a település életében. Folyamatosan haladtak céljaik felé, ha nem is tudták valamennyit elérni. Karl Béla úgy fogalmaz: – Nem volt egy egyszerû év semmilyen tekintetben, mégis azt mondom: a 2009-es évhez képest 2008 egy nagyon könnyû év volt.

– Az év folyamán nyertünk egy buszt, egy útépítési lehetõséget, az iskolába számítástechnikai infrastruktúra-fejlesztést, illetve több pályázatunkra is kaptunk 1-2 millió Ft-os támogatást. Összességében ha ez a tendencia maradna, az nem lenne rossz. Most is be van adva pár pályázatunk falumegújításra, örökségvédelemre. A belterületi utak javítására nagyon sok pénz kellene, erre nem tudjuk még, hogy lesz-e valamilyen pályázat.

Iparterület-fejlesztésre sajnos a Dél-Dunántúli régióban nem pályázhatunk, valami oknál fogva, érthetetlen módon ez a régió kimaradt a fejlesztési tervekbõl. Ettõl függetlenül az iparterület fejlesztése megkezdõdött, 2009 végéig remélem teljesen kész lesz. A bányaengedélyeztetések folyamatban. Sok helyen a hatóságok mulasztásos törvénysértésben vannak, mert nem tartják a határidõket, 60 nap helyett 8 hónapot várunk egy-egy engedélyre. A bányákhoz vezetõ út építési engedélye jogerõs, kész vannak a tervek, már csak a tulajdonszerzés egy része van vissza, de reméljük márciusra ez is befejezõdik. A nagymányoki átmenõ útra nyertünk 97 milliót, erre is megvan a jogerõs építési engedély, januárban lesz közbeszerzés, márciustól júniusig remélhetõleg a beruházás is megtörténik. A települési költségvetésrõl még nem tudok nyilatkozni. A koncepciót elfogadta az önkormányzat képviselõ-testülete, de ez valószínûleg korrekcióra fog szorulni.