Boldog új évet kívánunk minden portál-látogatónak!

B ékés álmainkba ne csalódjunk soha
O ltalmazzon minket angyalok mosolya
L elkünkben béke és szeretet virítson
D üh és gaz álnokság meg ne szomorítsonszilveszter.gif
O stoba szólamra ne hajoljon szívünk
G azdagság kísérje minden vidám léptünk
Ú tjaink vigyenek igaz célunk felé
J övendõnk munkája ne váljon kereszté
É jszaka pompásan ragyogjon csillagod
V eled lehessek amikor csak akarod
E gymásra találjon most minden keresõ
T ársával éljen minden egymást szeretõ
K özösen tegyük szebbé ezt a világot
Í zleljünk már most mennyei boldogságot
V áljon minden titkos, szép álmunk valóra
Á ldott legyen minden együtt töltött óra
N evetni tudjunk és õszintén örülni
O dvas idõ fogát messze elkerülni
K eveset mondok végül, de szépet:

Szeretettel kívánunk BOLDOG ÚJÉVET!!!!