Nõ az álláskeresõk száma Bonyhádon

A 2008-as év elején 1000-1100 fõ volt Bonyhádon az álláskeresõk száma. Budai Zoltán, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ bonyhádi kirendeltségének a vezetõje a bejelentett létszámleépítések alapján december végén úgy nyilatkozott, hogy hamarosan akár 1700 fõre is emelkedhet a munkanélküliek száma.

– A 2008-as esztendõ munkaerõpiaci helyzete rendkívül vegyes képet mutat – kezdi évértékelését Budai Zoltán. – Év elején még úgy nézett ki, hogy foglalkoztatás szempontjából Bonyhád egyik legkedvezõbb éve lehet a 2008-as. Az elsõ negyedévben minden üzemnek le voltak kötve a kapacitásai, sõt több üzem azt jelezte, hogy jelentõs bõvítéseket szeretne végrehajtani 2008-ban és az elkövetkezõ években. Ezek fõképp az autóiparhoz kapcsolódó cégek voltak, de könnyûipari üzemek is jeleztek kisebb létszámbõvítési szándékot. Év elején 1000-1100 volt az álláskeresõ Bonyhádon, ez megegyezett a 2001-2002-es, cipõipari válságot megelõzõ idõszak mutatóival. A második félévben várható munkaerõigények kielégítése érdekében az elsõ félévben folyamatos toborzásokat végeztünk.

Az is rendkívül pozitív volt az elsõ félévben, hogy olyan vállalkozások adtak be pályázatokat munkahelyteremtésre, amelyek magas létszámú foglalkoztatást irányoztak elõ. És a bonyhádi pályázatok mind nyertek is. Országos szinten is kiemelkedõ összeget, 160 millió Ft-ot nyert az Aspöck Hungaria Kft. bonyhádi vállalkozása. Meg is kezdték a beruházást, amikor jött a második félév a maga kedvezõtlen eseményeivel… A cég bejelentette, hogy nem tudja a beruházást elvégezni, mivel az anyavállalatnál külföldön úgy alakultak a megrendelések, hogy nem kapnak megfelelõ mennyiségû munkát a bonyhádi üzembe. A komoly összegû támogatást visszaadták a munkaerõpiaci alapnak, de még nem mondtak le véglegesen a beruházásról. Aztán még létszámleépítést is végre kellett hajtsanak, a foglalkoztatott 130-140 helyett immár 50-60 fõvel dolgoznak. Más autós cég is jelezte, ha nem kapnak valamilyen jellegû segítséget, nem tudják megtartani a létszámukat.

A könnyûipar területérõl a Mebona Kft., az egyik legnagyobb létszámot foglalkoztató cipõipari vállalkozás õsszel bejelentette, hogy nincs munkája és csoportos létszámleépítést fog végrehajtani. Sajnos a vállalkozás helyzete olyanná vált, hogy a dolgozók juttatását sem tudták kifizetni. A felszámolóbiztos megkérte a központi bérgarancia alapból a dolgozók elmaradt bérét és végkielégítését, ez legkorábban 2009. február-márciusában kerülhet kifizetésre. Ma még csak részben látszik a munkaügyi kirendeltség mutatóin, hogy mennyire kedvezõtlenné vált a munkaerõpiaci helyzet. A nálunk decemberben megjelent létszámból, és a bejelentett leépítésekbõl látható, hogy rendkívül meg fog növekedni a regisztrált munkanélküliek száma. Az elõzetes ismereteink alapján az 1100 álláskeresõ létszáma felmehet 1600-1700 fõre.

A munkaügyi szervezet az év második felétõl kezdõdõen mindent megtesz annak érdekében, hogy valami módon enyhítse a kialakult kedvezõtlen körülményeket. Az õszi közmunka keretében december végéig több mint 70 fõt foglalkoztattunk Bonyhádon, a téli-tavaszi közmunkába 30 embert vontunk be. Több mint 60 ember dolgozott közhasznús foglakoztatásban Bonyhádon és környékén, itt úgy döntött a régiós vezetés, hogy a novemberben illetve decemberben lejáró foglalkoztatásokat – akinél a lehetõség adott – meghosszabbítjuk 2009. április 15-ig. Tehát azt lehet mondani, hogy Bonyhád és környékén közel 200 fõ dolgozik valamilyen közfoglalkoztatásban. Ehhez jönnek még az önkormányzatoknál foglalkoztatott közcélú munkavégzések, ez is enyhítette az év végi munkaerõpiaci feszültségeket. Tudomásul kell venni azonban, ha ezek lejárnak, ez a létszám meg fog jelenni a kirendeltségen, ha csak addig nem indulnak be más jellegû közfoglalkoztatások.