A lengyeli erdõk

A kiránduló közönség által alig ismert Lengyel környéki erdõket ajánlom újra a természet kedvelõinek. Csodálatos õszi idõ kínál lehetõséget a közeli környék felfedezésére. Erre az egyik legalkalmasabb táj a Völgység nyugati és a közeli Tolnai-Hegyhát sûrû erdõkkel borított, kirándulóktól ritkán járt dombjai és völgyei. A túrák kiinduló pontjának Lengyelt javaslom, amely települést helyközi autóbusszal és személygépkocsival könnyû megközelíteni. A község látnivalókban bõvelkedik. A magyarországi kastélyparkok méltán híres példánya az Apponyi grófok kastélyát körülölelõ park. Kellemes sétával felfedezhetjük a XVIII. század elején kialakított, napjainkban fokozatosan felújított park fa ritkaságait. Az arborétumban még csak „kisgyermekkorú” mamutfenyõk a leghíresebbek, de több „egzóta örökzöld” is található itt. Megközelítõen 22 hektáros és 1975 óta védett a terület. A Völgység legnagyobb kastélyában kiállítás várja az elõre bejelentkezett turistákat. A Bai József: Lengyel, Kastélypark címû Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtár sorozat 366. kötete segít a kastély és parkjának megismerésében.

A falu római katolikus temploma is szép mûemlék, amelyet a falu kegyurai, az Apponyi grófok építtettek. A mindenre kíváncsiak a régi kastélyt, amely ma óvoda és posta, a „Schweitzreit” a régi uradalmi svájci tehenészet épületeit és a volt borpincészetet felkereshetik, amelyhez már szükséges egy helybéli kalauzolása. A Dombóvártól Hõgyészig egybefüggõen húzódó erdõség, amely a Tolnai-Hegyháthoz tartozik tájföldrajzi besorolásban, részben Apponyi birtok volt. Szakszerû erdõ- és vadgazdálkodás folyt itt. Napjainkban a „Gyulaj” Erdészeti és Vadászati Rt. hõgyészi erdészete gazdálkodik a környék erdeiben.

A kirándulások központjának két helyszínt javaslok. Egyik a Lengyel-Annafürdõ Turisztikai és Természetvédelmi Központ környéke, másik a Papdi-kápolnához vezetõ erdészeti mûút vége. Sajnos turistatérkép nincs a környékrõl, az Annafürdõn található eligazító térképet javaslom használni, amely megtalálható a Központot bemutató színes kiadványban. A Gyulaj Rt. interneten is megtalálható és onnan is letölhetõ a térkép. Az Annafürdõn létesített Turisztikai és Természetismereti Központ könnyen elérhetõ Lengyelrõl gyalogosan vagy autóval. A folyamatosan fejlõdõ Központ mellett egy új vadaspark került kialakításra. A területet fokozatosan elkészülõ erdei kerítéssel veszik körül, melynek szabad átjárhatósága nem mindenhol megoldott.

Annafürdõtõl három körtúra indul. A piros körtúra vagy a piros négyzet jelzésû turistaúton elindulva elérik a piros kereszt jelzésû turistautat, amelyen jobbra elindulva a Köris-völgy közelében a Papdi-árok elõtt találkoznak a piros sáv turistaúttal. Azon jobbra indulva át kell kelni a Papdi-árkon, majd a szõlõk után Mucsiba érnek. Onnan a piros sáv jelzésen visszasétálnak a piros kereszt jelzésig. Innen nem a már leírt utat javaslom, hanem tovább a piros sáv turistaúton a piros négyszög turistaút keresztezõdéséig, amit a papdi erdészeti mûútnál érnek el. A piros sáv és piros négyszög turistaúton sétálva a mûúton kb. 400 méter után jobbra megtalálják a piros rom turistaút jelét. Ezen a jelzett ösvényen hamar a Papdi-kápolnához jutnak. A kápolna a környék híres búcsújáró helye. Egy alapos felújítás ráférne az épületre. Tilos a közeli Szentkút vízét ívásra használni! A kápolna elõtti Jó Pásztor szobrot megrongálták, vésett táblája eltûnt. Visszafelé a mûútnál balra induljanak egészen a piros sáv és négyszög elágazásáig, amely a mûút végénél van. A piros négyszög jelzésen majd 3 km-re találják a kiinduló helyüket az Annafürdõnél.

A másik javaslat: a papdi erdészeti mûút végén hagyják a személygépkocsit. Innen a piros négyszög turistajelzésen Annafürdõhöz jutnak. Onnan az elõzõekben leírt úton vissza tudnak sétálni a gépkocsihoz. A papdi mûút végétõl a piros sáv jelzésen Mucsiig tudnak túrázni. Mucsiból vissza a piros sáv, majd a piros kereszt turistaúton, majd a piros körút vagy a piros négyszög jelzésen Annafürdõig.  Az Erdei Iskolától a piros négyszög jelzésen kényelmes sétával kb. 1 óra alatt jutnak a Papdi-kápolnához. A piros rom jelzést itt is használni kell a tájékozódáskor.

A piros négyszög turistaút Annafürdõ közelében egy kerítést keresztez, melynek kapuja sokszor nincs nyitva. Errõl tájékozódjanak a terület erdészétõl és az esetleges vadászatokról is. A Papdi-kápolnától kb. 3 km-re található a Wosinsky-sánc, ahol a „lengyeli kultúrának” nevet adó lelõhely és ásatás maradványok, valamint Farkas Pál szobrászmûvész alkotása, a Nemzetközi õsrégészeti Konferencia alkalmából emelt Wosinsky Mór Emlékoszlop áll. Az emlékoszlop mellett magaslesszerû kilátó, rajta a Tolnai Várak turisztikai jelvényszerzõ mozgalom igazolópontja. A kápolnától a mûúton haladó piros sáv és négyszög jelzésen, majd a mûútról letérõ piros négyszög jelzésen lehet elérni a „sáncokat”. A visszaút is ezen a jelzésen. A lengyel környéki erdõkbe tervezett túrákhoz egy kis vállalkozó kedv kell a jó idõjárás mellett. Esõs idõben a kötött erdei talaj kellemetlen emlékeket hagy a merész kirándulónak. Nincsenek nagy szintkülönbségek, a táj és az erdõ változatos. A tájékozódni tudás fontos követelmény, hiszen térkép nélkül kell a turistajelzéseket követve haladni.

Nyomtatásban megjelent: HON-LAP.Bonyhád 2005. november 4.