Új helyre költözött a kosárfonó tanmûhely

2008. szeptembere óta új helyen üzemel a bonyhádi Kézmûves Szakiskola kosárfonó tanmûhelye. A Vörösmarty Mihály ÁMK iskolája eddig Majoson mûködtette szõnyegszövõ- és kosárfonó mûhelyét. Létszámhiány miatt tavaly a szövõképzést már nem tudták elindítani, így már csak a kosárfonó tanulók buszoztak naponta ki Majosra. Szeptemberben azonban beköltözhettek a kosárfonók Bonyhádra. Az önkormányzat felújította a gimnáziummal szembeni épületét, és itt kapott helyet a kézmûves tanmûhely is.