Evangélikus küldöttség tárgyalt Lengyelországban

Lengyelországban tárgyalt Krähling Dániel és Aradi András bonyhádi lelkész, valamint György Ferenc, a Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanára. Lelkészi szinten régóta mûködik a kapcsolat a tomasowiakkal, de szeretnék ezt elmélyíteni gyülekezeti szinten is. A Tomasow Mazowjeczky evangélikus gyülekezet lelkésze évrõl-évre megszervezi a keresztyén olimpiát. A látogatás során megbeszélték, hogy 2009-ben bonyhádi gimnazista csapatok is részt vesznek ezen, illetve hogy egy lengyel kórus érkezik a Völgység fõvárosába.