Középiskolások világképe egy kötetben

November 13-án mutatták be a bonyhádi könyvtárban a Fiatal Völgységi Költõk Elsõ Antológiáját. A Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképzõ Iskolájának Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézménye írt ki alkotói pályázatot, melyre mindhárom bonyhádi középiskolából érkeztek írások. Bechtel Helmut Herman tanár, a kötet szerkesztõje úgy fogalmaz, hogy a diákok felfedezetlen alkotásainak kívántak megjelenési lehetõséget adni. A táj elalszik címmel megjelent kötet alkotói közül nyolcan vehettek át különdíjat a könyvbemutatón: Bandl Beatrix, Bencze Barbara, Dudás Kis Csaba, Farkas Viktor, Horváth János, Kozma Rita, Tornóczky Márton, és Tóth Zsófia Eszter.

Az antológia ötlete a Perczel Mór Szakközépiskola humán munkaközösségének a beszélgetéseibõl alakult ki az elmúlt években. Az a tapasztalat vezetett a kezdeményezéshez, hogy rengeteg bonyhádi középiskolás alkotásai fekszenek felfedezetlenül asztalfiókban, számítógépek adathordozóin. Ezek értékelését, nyilvánosságra kerülését szerettük volna segíteni. Szeptemberben írtuk ki a pályázatot, hogy a novemberi Perczel-napra elkészülhessen az antológia.

Fiatal Völgységi KöltõkFiatal Völgységi KöltõkFiatal Völgységi Költõk

 • Hány diák pályázott, és mennyire szelektált a zsûri?
  Összesen 35 fiatal alkotó pályázott a három bonyhádi középiskolából. Mindenki három pályamûvet adhatott be. Az volt a célunk, hogy a lehetõ legtöbb munka megjelenhessen, ezért igyekeztünk nem szelektálni, és csak néhány mû maradt ki. Az is fontos szempont volt, hogy mindenkitõl legalább egy írás megjelenhessen.
 • A pályázati kiírásban szerepelt, hogy idegen nyelvû alkotás is beadható.
  Bonyhád egy soknemzetiségû város, a környékben is számtalan népcsoport él békében egymással, akiknek a nyelve máig megõrzõdött. Arra számítottunk, hogy német, vagy esetleg roma nyelvû alkotások is érkeznek, illetve bíztunk abban, hogy a világ megnyílásával angol nyelvû szövegeket is küldenek a fiatalok. Az utóbbi vált valóra, két angol nyelvû novella került be a kötetbe.
 • Ezekbõl az alkotásokból leszûrhetõ-e , milyen a mai fiatalok életérzése, hangulata?
  Úgy gondolom hogy igen. Rengeteg értékes gondolat, érzelem van azokban a gyermekekben is, akikrõl talán kívülrõl nem is gondolnánk, hogy irodalommal foglalkoznak, illetve hogy milyen érzelmek megfogalmazására képesek. Ez az antológia erre is jó, hogy felfedezzük, az ifjúságnak milyen gondolatai vannak a világról, a családjukról, az õt körülvevõ közösségekrõl. Ez egy remek alkalom arra, hogy bepillantsunk a fiatalok gondolataiba, lelkivilágába, jövõrõl alkotott elképzeléseikbe.
 • Évrõl évre lesznek új írók, költõk. Van terv újabb kötetek kiadására is?
  Beszélgettünk már errõl is a kollegákkal. Úgy gondoljuk, néhány év elteltével lehet ezt a pályázatot megismételni. Hiszen a most beérkezett alkotások sok év munkáiból kerültek ki, tehát egy bõ termésnek a szelektált változata az antológia – mondja Bechtel Helmut Herman. 

A táj elalszik címmel megjelent kötet alkotói közül nyolcan vehettek át különdíjat a könyvbemutatón: Bandl Beatrix, Bencze Barbara, Dudás Kis Csaba, Farkas Viktor, Horváth János, Kozma Rita, Tornóczky Márton, és Tóth Zsófia Eszter.