Zárul a „BEFOGADÓ 2023.”

Zárul az United Way Magyarország által támogatott „Befogadó 2023.” című, a Tolna megyébe menekült ukrán családok segítését célzó projektünk. A Laurus Alapítvány a 2023. 02. 01- 2023. 06.15-ig tartó időszakban a támogatásnak köszönhetően folytatni tudta a háború kitörését követően megkezdett munkát.
Két fő mentorunkkal folyamatosan biztosítottuk a rendszeres kapcsolattartást a családokkal.
Fő feladatunknak tekintettük a család igényeihez igazodó segítségnyújtást az alábbi területeken:

 • gyermekek ellátásának, iskolába/óvodába integrációjának segítése
 • Bonyhádon jelenléti magyar nyelvű oktatás biztosítása
 • adományok beszerzése és eljuttatása a családokhoz
 • dokumentumok ügyintézése igények alapján
 • tolmács szolgáltatás biztosítása igény alapján
 • munkahely keresése, munkahelyen bennmaradás támogatása a munkaképes felnőtt menekült családtagok körében.
 • egészségügyi ellátáshoz jutásuk támogatása egyéni igény szerint
 • lakhatásuk problémakezelése (pl. költözés esetén új szálláshely keresése,…)
 • információnyújtás
 • irodai szolgáltatások nyújtása igény szerint
 • kapcsolattartás az oktatási és szociális ellátórendszer intézményeivel és szakembereivel.
  E mellett a saját környezetükben segítettük a lakóhelyen tájékozódást, az emberi kapcsolataik bővítését és a megélt borzalmak feldolgozását, a honvágy leküzdését beszélgetéssel, szeretettel, bíztatással.

  Települések, ahol segítséget nyújtottunk a családoknak: Bonyhád, Szekszárd, Paks, Dombóvár, Szálka, Nagykónyi, Szakály, Váralja.

  Családok száma: 37 család és 12 fő sérült karatézó sportoló szüleikkel
  A projektidő alatt segített összes személyek száma: 107 fő, ebből férfi (felnőtt): 21 fő, nő (felnőtt) : 46 fő, gyermek összesen: 40 fő.
  Közülük: kisgyermek 0-3 éves korig : 4 fő, óvodás 3-6 éves: 8 fő, általános iskolás 6-14 éves: 19 fő, középiskolás 14-18 éves : 9 fő

  Ezen kívül Kárpátaljára juttattuk ki több alkalommal a helyi családoknak gyűjtött, de számukra nem szükséges adományokat.

  Mindegyik családdal sikerült bizalmi kapcsolatot kiépíteni, a feltétlen elfogadást és az önzetlen segítséget képviselni. A napi megélhetésüket rendszeresen segítettük tartós élelmiszerrel, vegyi és higiéniai termékekkel, gyógyszerrel, gyümölccsel, a gyerekek változatos és egészséges táplálkozását segítő termékekkel. Minden gyermek számára biztosítottuk az iskolába járáshoz szükséges évszakonkénti ruhaneműt, iskolai felszerelést: füzeteket, írószereket,….. A kisebb gyerekek szókincs fejlesztéséhez, felzárkóztatásához mesekönyveket, gyakorló füzeteket, könyveket, fejlesztő játékokat szereztünk be. A magyar tanuláshoz ukrán-magyar szótárt, tankönyvet adtunk az ukrán anyanyelvű családoknak, illetve online tananyagokat küldtünk számukra. Húsvéti és gyermeknapi csomagokkal kedveskedtünk a 40 fő gyermeknek, közös programot szerveztünk.
  Nálunk nem csak adományt kaptak. A rendszeres látogatások során egyéni mentorálást, tanácsadást nyújtunk számukra. Segítjük a dokumentumaik elkészíttetését, lakhatási támogatásuk ügyintézését, a felnőtt munkaképes családtagoknak munkahelyet ajánlunk, segítjük munkahelyre beilleszkedést. Többször orvosi vizsgálatra kísértük a kismamát, a beteg családtagot, vagy éppen tolmácsot kerestünk számukra.

  Támogattuk a gyerekek óvodába, iskolába íratását, Bonyhádon jelenléti, heti kétszeri magyar órákat tartottunk gyerek és felnőtt számára egész évben, amelyeken vendégül láttuk a gyerekeket és a szülőt. A nyelvtanulás játékos, és a mindennapi élethez, kommunikációhoz kapcsolódó, interaktív módszerekkel, online tananyagok segítségével valósult meg.

  Büszkék vagyunk arra, hogy a nyelvi órákon résztvevő gyermekek mindegyike megtanult 1 év alatt magyarul, az iskolában szép eredményeket értek el minden tantárgyból. Szakkörre, sportfoglalkozásokra jártak.

  Az intézményekkel, hivatalokkal kapcsolatot tartunk, gyakran keresnek bennünket pedagógusok, védőnők, ügyintézők a családokhoz kapcsolódó feladatok miatt, valamint a mentoraink az egyéni problémakezelésben is részt vesznek.
  Elmondhatjuk, hogy a családok közötti programok során baráti kapcsolat alakult ki velük.
  Mindenkinek, aki a látóterünkbe került, vagy megkeresett minket, segítséget, támogatást nyújtottunk.

  Így a Szálkán táborozó, Szumiból érkezett mozgássérült sportolókhoz is ellátogattunk. Élelmiszert, ruhaneműt vittünk nekik és segítőiknek. Ők Rendás Péterrel az edzőtábor után Antwerpenbe (Belgium) utaztak karate versenyre, majd Szálkai pihenést követően utaztak haza Ukrajnába.
  A projektidő alatt részt vettünk az United Way által szervezett Workshopokon és a szupervíziós csoport munkájában is, ahol rengeteg információhoz jutunk, lehetőségünk van más szervezetek tapasztalatait és a további támogatási lehetőségeket megismerni.

  A kiégés megelőzését a partnerszervezet által biztosított szupervízió biztosította.
  A kialakult személyes jó kapcsolat a családokkal, társszervezetekkel és a támogatókkal napi motivációt és megerősítést nyújt számunkra a további munkánkhoz.

  Köszönjük a lakosság és a támogatók tárgyadományait, az önkéntesek és segítők munkáját,
  a családok bizalmát.

  Sajnos a háború még nem ért véget! Továbbra is szükség van az összefogásra, a segítségnyújtásra!
  Köszönjük az United Way támogatását a családok nevében is!

https://www.facebook.com/LaurusAlapitvany