Sajtóközlemény

Váralján folytatja munkáját a Csillagrózsa Tanoda a EFOP-3.3.1-16-2017-00061 projekt keretében

 

   A Laurus Alapítvány pályázatot nyújtott be Csillagrózsa Tanoda címmel a váraljai diákok képességfejlesztése, iskolai sikerességük támogatása érdekében. A pályázatot 18 849 878 Ft összegű támogatásban részesítette az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése alapján az Európai Unió hazai társfinanszírozással. A támogatás mértéke 100 %. A projekt időtartama 2017. május 01. – 2018. szeptember 1. Megvalósítás helye: Váralja Kossuth Lajos utca 100.

  A Projekt célja: Váralján a Csillagrózsa Tanodában 25 fő többségében halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolás és középiskolás tanuló részére egyéni mentori szolgáltatás, közösségi programok, képességfejlesztés, felzárkóztatás, indirekt fejlesztés, szociális segítségnyújtás és identitástudat erősítése szorosan együttműködve a családokkal és a pedagógusokkal. Arra törekszünk, hogy a bevont tanulók évismétlés nélkül végezzék el az általános iskolát, majd hiányszakmában végzettséget biztosító, vagy érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább. A középiskolát végzők pedig alkalmassá váljanak a munkába állásra, a családi szerepükre, ill. minél több fiatal tanuljon felsőoktatási intézményben tovább.

 Tevékenységeink: A projekt elején bemeneti mérést végzünk, amely alapján készítjük el a bevont tanulók egyéni fejlesztési tervét. A projekt végén kimeneti méréssel  mérjük a tanulók ill. a munkánk eredményességét. A gyerekeket a szakköri munkák, rendezvények, során készítjük fel családi szerepükre, illetve pályaválasztásra, amely a munkaerő piaci sikerességüket is támogatja. A Csillagrózsa Tanoda életébe igyekszünk a családokat is bevonni, számukra munkaerő-piaci, szociális segítségnyújtást, tanácsadást biztosítunk. Az iskolába lépők számára képességfejlesztő programot bonyolítunk le, sulikezdő csomagot biztosítunk. A kirándulások, nyári táborok az ismeretszerzést, élményszerzést és a közösségépítést, valamint a tehetséggondozást is támogatják. A gyerekek és mentoraik más működő tanodákat is meglátogatnak a projekt keretében, tapasztalatot szereznek azok működéséről és a jó gyakorlatokat adják át. A projekt során együttműködünk az OKTATÁSI HIVATAL EFOP 3.1.7-16 „Esélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt projekttel, amely keretében biztosított a teljeskörű szakmai háttértámogatás.