A közbeszerzési tervet is tárgyalják a képviselõk

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete február 18-án, csütörtökön 16.00 órakor tartja soros ülését a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácskozójában.

Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról 

2.) Bonyhád Város Önkormányzata adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl és kezességvállalásaiból keletkezõ kötelezettségei 

3.) Bonyhád Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelettervezete

4.) Éves összegzés a közbeszerzések 2015. évi végrehajtásáról

5.) Bonyhád Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve

6.) Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása

7.) Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl

8.) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása

9.) A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló önkormányzati rendelet megalkotása

10.) Intézményi alapító okiratok módosítása

11.) Óvodai beíratás idõpontjának meghatározása

12.) Csatlakozás „A legszebb konyhakertek” programhoz

13.) Települési környezetvédelmi program

14.) A Bonyhád 1034/3. helyrajzi számú ingatlan értékesítése

15.) A Bonyhád 7431/3. helyrajzi számú ingatlan értékesítése

16.) Tájékoztatás az építési telkekrõl