Elfedik a bonyhádi romot

Ez a lelet nem képvisel akkora értéket, hogy hosszú távon érdemes lenne a felszínen tartani és bemutatni, mondta L. Simon László, a Miniszterelnökség államtitkára.

  A Tolna Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi Hatósága október 9-én hozott végzésében a régészeti emlék helyszínen történõ megõrzését, azaz a feltárást és a dokumentálást követõen a romok elfedését írta elõ. A megyei múzeum nem fellebbezte meg a döntést, így még a tél beállta elõtt elfedik a törökök által elpusztított, az iszap által a falakat derékmagasságig konzervált templomromot.

 A hatósági szemle célja az volt, hogy mindenki lássa, milyen jelentõségû a régészeti lelet együttes. Jelenleg is zajlik az egyeztetés a közút, az önkormányzat, a megyei múzeum, a tervezõ, a Forster központ és egy független régész bevonásával. Pozitív meglepetést nem okozott, nagyobbnak képzeltem. – nyilatkozta L. Simon László. – Bizonyos szempontból párhuzamot vonnék a brigetiói ásatással. A komáromi gátépítésnek köszönhetõen került felszínre az a lelet. Ott is felvetõdött, hogy elfedjék, vagy további régészeti munka számára a területet biztosítsák. A Duna mellett egészen különleges dolgok kerültek elõ. Jelentõs kiterjedtségû, több száz négyzetméter területû ásatásról beszélünk – úgy döntöttünk, nem szabad elfedni. Azt is sikerült elérni, hogy megváltoztassák a gát nyomvonalát. A mai szakmai értekezlet bizonyította, Bonyhádon nem érdemes, illetve nem lehet jól megoldani a lelet bemutatását.
A politikus megjegyezte: fontos feladat a dokumentálás, a leletek múzeumba történõ kimentése – ez már megtörtént –, a múzeumban a restaurálás és a dokumentálás.

 

L. Simon László államtitkár, Szabó Géza régész, Ódor János Gábor múzeumigazgató, Puskás Imre helyettes államtitkár és Filóné Ferencz Ibolya polgármester az ásatás helyszínénL. Simon László államtitkár, Szabó Géza régész, Ódor János Gábor múzeumigazgató, Puskás Imre helyettes államtitkár és Filóné Ferencz Ibolya polgármester az ásatás helyszínén
 – Ha az országos múzeumi térképre tekintünk, akkor egyértelmû – a szakemberek többségének ez az álláspontja –, hogy ez a lelet nem képvisel akkora értéket, hogy hosszú távon érdemes lenne a felszínen tartani és bemutatni. Az alapokat indokolt elfedni – hangsúlyozta az államtitkár. – Az eljárás törvényben rögzített, szigorú szabályokkal. Gyakorlatilag külsõ burkolatot kap az összes fal. Látva, milyen idõjárás volt a napokban, ez ha így marad, és a leletet szakszerûen nem fedik el, akkor a tél beállta elõtt nem lett volna mit konzerválni. A hatósági eljárásról annyit, hogy a múzeum szakmai vezetése úgy ítélte meg, nem fellebbez a határozat ellen. Elfogadták a hatóság döntését, így az jogerõre emelkedett.
 
Nyolc nap alatt annyit dolgoztak a szakemberek a bonyhádi templomromnál, amennyi egy normális terv ásatásnál több év munkája lenne (Fotók: Makovics Kornél)Nyolc nap alatt annyit dolgoztak a szakemberek a bonyhádi templomromnál, amennyi egy normális terv ásatásnál több év munkája lenne (Fotók: Makovics Kornél)

 

A civilek szerint többet érdemelne

– Építészettörténetileg jelentõs lelet a bonyhádi, amely több lehetõséget érdemelt volna. Sajnáljuk és megértjük, hogy nincs arra mód, hogy a 6-os számú fõutat arrébb tegyék, így viszont csak a templom régészeti skanzen jellegû bemutatására lesz lehetõség a késõbbiekben – mondta el lapunknak Szekér József, a Bonyhádi Városvédõ Kör elnöke, aki maga is helytörténész. – Két lehetõség maradt a „láthatóvá tételére”: a fõút burkolatán lehetne jelezni az épület nyomvonalát, vagy a rézsû mellett térkõvel kirakni az épület fõbb paramétereit. Társaságunk több bonyhádi ember véleményét közvetítve azon az állásponton van, hogy ami megmarad belõle, az mindenképpen méltó arra, hogy bemutassák. A célunk az, hogy turistacsalogató, látható objektum legyen. A gótikus templomrom teljes eltüntetését nem támogatjuk. Szekér József hozzátette: a kormány részérõl több gondosságot és figyelmet érdemelt volna a lelet. Több kutatóárokkal a régész szakmának lehetõsége nyílott volna arra, hogy bizonyos szakmai kérdéseket – plébánia vagy magánkápolna volt-e – tisztázzon. Így azonban a kérdõjelek megmaradnak.

Gyorsítanának

– A mai szakértõi bizottsági ülés arról szól, hogyan lehet a leghatékonyabban, legbiztonságosabban, a romok illetve az alakok konzerválása mellett úgy elfedni a leletet, hogy akár sok év múlva tudományos feltárás eredményeként ugyanebben a formájában elérhetõ legyen – mondta az államtitkár. – A mûszaki tervek elkészültek, ha a szakértõk elfogadják, az ásatási bizottság is rábólint, a beruházó önkormányzat ki tudja írni a közbeszerzést, amely az elfedési munkálatokra vonatkozik. A közbeszerzést minél gyorsabban kell lebonyolítani, nehogy tönkremenjenek a romok.

Forrás:  www.teol.hu