Gótikus templom maradványaira bukkantak Bonyhád határában

20151006-1.jpg

Bonyhád Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a 6-os számú fõút felé vezetõ elkerülõ út építésénél a Wosinsky Mór Megyei Múzeum – egy korábbról nem ismert – gótikus templom maradványait tárta fel, amely feltehetõleg a középkori Bonyhád plébániatemploma volt. A feltárás a tudományos értelmezéshez és dokumentáláshoz szükséges mértékben megtörtént. Örökségünk további sorsával kapcsolatban a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény szabályai szerint járunk el. Így a feltárt templom alapfalai sem elbontásra, sem megsemmisítésre nem kerülnek. Útépítõi mérnöki szakvélemények alapján az út áttervezésére mûszakilag nincs lehetõség, ugyanakkor újratervezésre kerül mind a csapadékvíz elvezetés, mind a közvilágítás a falmaradványok késõbbiekben történõ bemutatása érdekében.

A kivitelezés legalsó szintje nem érinti a templom maradványait, ezért egy késõbbi, részletesebb feltárásnak nem lesz akadálya. A régészeti emlék védelme érdekében a maradványok szakszerû elfedésére kerül sor.

Bonyhád Város Önkormányzata – együttmûködve a kulturális örökségvédelmi hatósággal és intézményekkel, illetve a vonatkozó jogszabályokkal, mindenben összhangban – olyan megoldásra törekszik, amely figyelemmel lesz a múlt értékeinek megõrzésére, hiszen a bonyhádi középkor egyetlen épített fallal rendelkezõ maradványáról van szó, ugyanakkor nem veszélyezteti a város kiemeltnek számító beruházását.

Bonyhád Város Önkormányzata

Forrás: www.bonyhad.hu