Új lendületet kaphat a falusi színjátszás – Indul a Pajtaszínház projekt

 logok-pajtaszinhaz.jpg

Hat megye (Baranya, Hajdú-Bihar, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna) huszonnégy települése csatlakozott ahhoz a komplex élményközpontú tanulási színteret megvalósító modellprogramhoz, melyet a Nemzeti Mûvelõdési Intézet a Magyar Teátrumi Társaság mentorálásával a falusi színjátszó hagyományok revitalizálására indít.

A Pajtaszínház projekt a 2015. június 6-i sajtótájékoztatóval veszi kezdetét, s küldetése a közösségi mûvelõdés és ezen belül az amatõr színjátszás eszközrendszerével a helyi társadalom erõsítése. A mintaprogram szakmailag támogatja, emellett közösségfejlesztõ programként valósítja meg amatõr színjátszó körök indulását és mûködését kistelepüléseken – ezek a települések jellemzõen olyan falvak, községek, melyek korábban számottevõ színjátszó hagyományokkal büszkélkedhettek.

A Nemzeti Mûvelõdési Intézet a megyei módszertani feladatellátás során észlelte azt a hiátust, miszerint a kistelepülések többségén az amatõr színjátszó csoportok nem kapnak megfelelõ települési-közösségi-anyagi támogatottságot, ezáltal fennmaradásuk, közösségfejlesztõ szerepük és hagyományõrzõ tevékenységük nem teljesedhet ki. Ennek áthidalására jött létre a Pajtaszínház kezdeményezés. 

 

A projekt keretében megalakuló, vagy újraszervezõdõ színjátszó körök elsõsorban a felnõttek részvételére számítanak, ám nyitottak a 14 év feletti fiatalok számára is. Mûködésüket a Nemzeti Mûvelõdési Intézet szakmai támogatása mellett a Magyar Teátrumi Társaság által kijelölt szakértõ, színházi mentor is segíti. A színjátszó körök a település jeles napjaihoz és életéhez igazodva folytatják tevékenységüket, miközben lehetõség szerint drámapedagógia eszközökkel dolgoznak fel és oldanak meg a közösség által kijelölt konfliktusokat, problémákat is.

Az amatõr színjátszás közösségfejlesztõ eszközként elõsegíti a helyi közösségi életbe való bekapcsolódást, a csoport révén hozzájárul a közösségi kohézió és aktivitás megerõsödéséhez. A záró produkció a település lakóinak bevonásával, részvételével és közremûködésével történik. Az elkészült alkotások 2016 januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából a budapesti Nemzeti Színházban kerülnek majd bemutatásra.
 

A projektnyitó sajtótájékoztatónak – melyet Dr. Hoppál Péter kultúráért felelõs államtitkár, Vidnyánszky Attila, a Magyar Teátrumi Társaság elnöke és Polyák Albert, a Nemzeti Mûvelõdési intézet mb. fõigazgatója közösen tart – június 6-án 10.00 órától Mágocs város közösségi színtere, a Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény ad otthont. Ugyanezen falak között kaphat új lendületet Mágocs színjátszó élete, hiszen a község egyike a Pajtaszínház projektbe bevont településeknek, ahol a társadalmi kohéziót felnõtt színjátszó csoport indításával támogatják.