Projektzárás a Szociális alapszolgáltatások integrációjában

20150422-1.jpg

Április 20-án került megrendezésre a Bonyhádi Gondozási Központ által megvalósított „Szociális alapszolgáltatások integrációja Bonyhádon” címû, TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0016 számú projekt záró konferenciája. A rendezvény résztvevõi között köszöntötték Filóné Ferencz Ibolyát, a város polgármesterét, a település intézményeinek és az egészségügyi társintézményeknek a vezetõit, civil szervezetek képviselõit, valamint a programban részt vett kollégákat és önkénteseket.

Bertus Bernadett szavalatával kezdõdött az ünnepélyes program, majd a polgármester asszony nyitotta meg a rendezvényt. Varga Gyöngyvér projektmenedzser mutatta be a másfél éves programot, melynek célja egy olyan szolgáltató rendszer létrehozása volt, amely hatékony szolgáltatás-koordináció kialakításával a lakosság problémáira komplex megoldást nyújt, a felmerülõ igényeknek megfelelõen. A 

20150422-2.jpg

projektvezetõ beszámolt a projekt végrehajtásának sikerességérõl, hiszen a vállalt indikátorok teljesültek, a program eredményeként megvalósult többek között a házi segítségnyújtás kiterjesztése a délutáni és a kora esti órákra, szociális étkezés keretében diéta biztosítása, az idõskorúaknak mentálhigiénés és egészségmegõrzõ programok szervezése. Csoportfoglalkozások keretében lehetõséget teremtettek a betegek hozzátartozóinak szakemberrel beszélni a betegséggel kapcsolatos gondokról, nehézségekrõl, lelki kifáradásukról. Az eredmények között szerepel még a bevezetett új szolgáltatás, az addiktológiai tanácsadás a Családsegítõ Szolgálatnál. Külön köszönet illette azt a 33 fõt, akik önkéntesként vettek részt a programban, összesen 2890 ledolgozott munkaórát teljesítettek.

Pál Krisztina szakmai vezetõ képekkel illusztrált beszámolójában ismertette a képzések, tréningek eredményeit: 5 fõ OKJ szociális gondozó és ápoló, 2 fõ emelt szintû, OKJ gerontológiai gondozó képzettséget szerzett, a munkatársak a szakmai elõrehaladásuk érdekében az elõírt, kreditpontot adó továbbképzéseken vettek részt. Szupervízió, esetmegbeszélések, munkahelyi elsõsegélynyújtó tanfolyam, szociális ellátás katasztrófahelyzetben és még számos tréninggel érték el, hogy a térségben nõtt az intézmény ismertsége, emelkedett a szolgáltatásokat igénybe vevõ ügyfelek száma, s ezzel együtt az elégedettségük is.

A program állófogadással, résztvevõk és vendégek közötti kötetlen beszélgetéssel zárult.

A projekt az Európai Unió, az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg.