Tárgyalják a költségvetési rendelettervezetet is

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2015. február 19-én, csütörtökön 16 órakor tartja soros ülését a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal II. emeleti tanácskozójában.

Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Bonyhád Város Önkormányzata adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl és kezességvállalásaiból keletkezõ kötelezettségei  

3.) Bonyhád Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelettervezete

4.) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

5.) Éves összegzés a közbeszerzések 2014. évi végrehajtásáról 

6.) Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl

7.) A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói döntések meghozatala

8.) Településfejlesztési koncepció módosításának szükségességérõl

9.) Szociális Alapszolgáltatási Központként mûködõ Gondozási Központ Fenntartója 2015. évi költségvetésének elfogadása

10.) Pályázat benyújtása az EACEA Európa a Polgárokért program testvérvárosi találkozók szervezése alprogramjára