Új szakképesítéseket szereztek

20141218-1.jpg

A TÁMOP-5.4.9-11/1—2012-0016 számú, a „Szociális alapszolgáltatások integrációja Bonyhádon” címû pályázat keretében befejezõdött a gerontológiai gondozók és a szociális gondozó és ápolók képzése a Bonyhádi Gondozási Központban.

A képzéssel az elérendõ cél, hogy emelkedjen a szakmai színvonal, szakszerûbb ellátás biztosítása váljon lehetségessé a szolgáltatásokat igénylõk számára, illetve hogy az eddig szakirányú szakképesítéssel nem rendelkezõ foglalkoztatottak OKJ-s képesítést szerezzenek.

Gerontológiai gondozó képesítést két fõ szerzett. Õk mindketten rendelkeztek már szociális, illetve egészségügyi alapképesítéssel. Az 1.300 órában tartott Emelt szintû OKJ „ráépülõ képzés” kiemelten a gerontológiai gondozási-ápolási feladatok mélyebb ismeretére, nagyobb gondozói önállóságra és az idõsekre vonatkozó többletismeretekre specializálódott.

Szociális gondozó és ápoló képzést 5 fõ végezte el. A nyolc hónapon át tartó tanfolyam során a résztvevõk olyan magas szintû elméleti és gyakorlati tudással rendelkezõ, személyes gondoskodást nyújtó szakemberré váltak, akik az idõs, beteg, fogyatékos, elesett emberek ápolását, gondozását hivatásuknak érzik. Munkájukat az Idõsek Otthonában, az Idõsek Klubjában, illetve házi gondozóként végzik.

A képzések végén valamennyien sikeres vizsgát tettek, számot adván felkészültségükrõl.