Közmeghallgatásra várják a bonyhádiakat

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2014. december 18-án, csütörtökön 16.00 órakor tartja következõ ülését a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal II. emeleti tanácskozójában.

Napirendi pontok:

1.) KÖZMEGHALLGATÁS

2.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról, az Ipari Park beruházásának helyzetérõl 

3.) Javaslat Bonyhád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésérõl szóló 4/2014.

(II. 21.) sz. rendelet módosítására

4.) A közintézmények élelmezési nyersanyagnormáinak megállapítása

5.) A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 16/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) Rendezési terv módosítása

7.) A Képviselõ-testület 2015. évi munkatervének megtárgyalása

8.) A Bonycom Kft. ügyvezetõi pályázatának véleményezése

9.) Kommunális válogatómû építésének támogatása a cikói hulladéklerakó területén

10.) Telekom adótorony által használt terület bérbeadása

11.) A közvilágítási üzemeltetési szerzõdés módosítása